בטעינה...

רכז בית ספר כעוגן בקהילה 12/2021

 

רכז בית ספר כעוגן בקהילה 12/2021

لدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04              

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

 אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

עיריית אום אל פחם

מכרז פומבי 12/2021

מס' דיגיטאלי 57

תפקיד:- רכז בית ספר כעוגן בקהילה .

אחוז משרה :- 60%

כפיפות :- מנהל מח' נוער.

דרגה :- לפי התעודה

דירוג :- חינוך נוער וקהילה

הגדרת תפקיד רכז בית הספר כעוגן בקהילה

חשוב להבהיר כי המשרד אינו המעסיק של כוח האדם, אלא הרשות בלבד, וכי בחירת הרכז תיעשה בהתאם לכללים החלים על הרשות ובאחריותה על פי דין.

תיאור התפקיד

        פועל לקידום רעיון בית הספר כעוגן בקהילה בקרב גורמים שונים בבית הספר וביישוב.

        אחראי לאיתור הצרכים השונים של התלמידים, המורים, ההורים והקהילה הסובבת כבסיס

לפעילות קהילתית.

        אחראי לבניית תכנית חינוכית להפעלת בית הספר כעוגן בקהילה.

        אחראי לסייע בהפעלת הוועדות הקהילתיות, בהקמת מערך ארגוני ליישום מטרות בית הספר הקהילתי ובהפעלתו.

        מתאם ומקשר בין כל הגורמים השותפים לרעיון בית הספר כעוגן קהילתי, כגון: רשות מקומית, מתנ"ס, ארגוני מתנדבים, תנועות נוער וארגוני נוער, מורים ותלמידים, ומסייע בקיום תקשורת רב כיוונית ובאיגום משאבים.

        אחראי לסייע לגורמים הקשורים לנושא בהערכה ובהפקת לקחים.

        מפעיל מערך השתלמויות מכינות ותומכות לכלל הפעילים בבית הספר ובקהילה.

        מקיים קשר עם מנחים, עם מפקחים ועם עמיתים מבתי ספר אחרים.

        פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ולמדיניות משרד החינוך.

        השכלה

        תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי או בחינוך או במדעי החברה.

ניסיון

        שלוש שנות ניסיון באחד מתחומים אלו: הוראה, עבודה בחינוך בלתי פורמלי, הדרכה, ארגון פעילות ופרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

כישורים אישיים

יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.

        יכולת    ניהול משא ומתן.

        בעל אוריינטציה חברתית-קהילתית.

        יכולת     ליזום, להכין ולבצע פרויקטים חינוכיים.

        כולל ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער, מורים, תלמידים, הורים ואישים בקהילה.

        יכולת     שיתוף פעולה.

        יכולת     ביטוי בכתב ובעל פה.

        יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

נהלים - כללי

על הרשות לקיים היוועצות עם המפקח הרשותי בעניין יכולת עמידה של הרכז בדרישות התפקיד. כן הרשות מתחייבת כי הרכז ישתתף בהכשרה הנדרשת מטעם מינהל חברה ונוער בנושא עמידה בדרישות, קורס שלב א' בהיקף 60 שי- יש להתחיל בהכשרה לכל המאוחר חצי שנה לאחר כניסה לתפקיד.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 8.4.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר