בטעינה...

מדריך מדצים מוסדי 13/2021

 

מדריך מדצים מוסדי 13/2021

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04               

עיריית אום אל פחם

 אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

עיריית אום אל פחם

מכרז פומבי 13/2021

מס' דיגיטאלי 58

תפקיד מדריך מד"צים מוסדי

 

אחוז משרה :- 60%

 

כפיפות :- מנהל מח'  נוער

 

דרגה :- לפי התעודה

 

דירוג :- חינוך נוער וקהילה

 

תיאור התפקיד:

        מאתר ומגייס בני נוער להשתתף כחניכים בקורס מד"צים (מדריכים צעירים)

        מתכנן ומנהל את קורס המד"צים המוסדי, על בסיס הנחיות רכז המד"צים  הרשותי

        מנחה ומדריך בקורס המד"צים המוסדי ומשתלב בהדרכת קורסי המד"צים הנערכים במחנות

        הקיץ, יוצא ומשתתף עם המד"צים בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב כגו ן: טיולים, כנסים ומחנות.

        מנחה את המד"צים הוותיקים ואחראי על תכנון ובקרה של עבודתם המעשית בשטח מבחינה ארגונית וחינוכית.

        מעבד ומפתח תוכני הדרכה עבור המד"צים החדשים והוותיקים ועורך להם השתלמויות.

        מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה.

        משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות, בהשתלמויות ולוקח חלק בתכנון ובהפעלת אירועים מרכזיים.

        פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות

        דרישות התפקיד:

        השכלה

        תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי או בחינוך או במדעי החברה.

ניסיון

        ניסיון של 2 שנות באחד מתחומים אלו: הוראה, עבודה בחינוך בלתי פורמלי, הדרכה, ארגון פעילות ופרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

הכשרה :

עבר בהצלחה ראיון לתפקיד על ידי מפקח משרד החינוך- מינהל חברה ונוער.

עבר בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד על ידי מינהל חברה ונוער.

מתחייב לעבור קורס הכוון לרכזי מד"צים מוסדיים להדרכת נוער בשנת עבודתו הראשונה.

כישורים אישיים:

יכולת להכין ולבצע תכנית חינוכית .

יכולת להדריך ולהנחות מד"צים .

יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער .

יכולת להקנות כלים חינוכיים וכלים ערכיים ולהעשיר את תוכני הפעילות של המד"צים.

יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישיון לעיסוק בתפקיד:

"היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, עד 12 חודשים מיום כניסתו לתפקיד, תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך עד תום תקופה זו.

עם סיום קורס הכוון וקבלת היתר הדרכה קבוע, ייחשב העובד כמדריך.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, ,

 וזאת לא יאוחר מיום 8.4.2021

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר

 

0