בטעינה...

ספרן בבית ספר D02/2021

 

ספרן בבית ספר D02/2021

 

מכרז פנימי D2/2021

דיגיטלי 61 

לתפקיד ספרן בבית ספר

1)    בי"ס חט"ב ואדי אלנסור 100%

2)    בי"ס שש שנתי אלראזי 100%

היחידה:-

תחום חינוך .

תאור המשרה

ספרן בית הספר .

 

היקף העסקה

 

100% *2

 

דרגת המשרה:- 

6-9  דירוג מנהלי

36-39 מח"ר

 

 

סוג המכרז:-

פנימי

 

 

 

תיאור תפקיד

 

ניהול , ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור המורים והתלמידים.

עיקרי התפקיד :-

1.    מתן שירותי ספריה .

2.    ביצוע פעילויות חינוכיות   ופעילויות העשרה. .

3.    תפעול הספרייה .

 

 

 

תנאי סף:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניסיון:-

 

 

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי , שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות .

או

סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות .

או

בעל תואר אקדמי מוכר (רצוי בחינוך) וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה .

____________________________________________

דרישות ניסיון

 

* ניסיון מקצועי :-  לא נדרש

* ניסיון ניהולי – לא נדרש..

 

דרישות נוספות:-

        שפות:- ערבית ועברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה בינונית  .

        * יישומי מחשב:- היכרות עם תוכנות לניהול ספריות +office + מיומנויות לדיילת מידע.

* רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  2001.

הגבלת כשירות :-

* עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

 

*העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 

    א. הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.

   

    ב. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי

    סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.

   

    ג. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום               השפעה מזיקה על התלמידים.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

 

1.     שירותיות .

2.     אוריינות ומידענות .

3.     היכרות עם מידניות והנחיות משרד החינוך ויישומם

4.     היכרות עם תכניות הלימודים הרלוונטיות.

5.     היכרות עם תכניות עם ילדים ובני נוער.

 

כפיפות:

מחלקת חינוך /מנהל בית הספר.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 25.4.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה

ראש העירייה  

ד"ר סמיר מחאמיד