בטעינה...

מנהל מרכז השכלה-הילה ביחידה לקידום נוער 18/2021

 

מנהל מרכז השכלה-הילה ביחידה לקידום נוער 18/2021

מכרז פומבי מס' 18/2021

מס' מכרז דיגיטלי – 66

מנהל מרכז השכלה-היל"ה ביחידה לקידום נוער

תיאור התפקיד

·       מנהל ומפעיל מערכת למידה - תוכנית  היל"ה , במסגרת היחידה לקידום נוער ברשות המקומית, הלמידה מכוונת להשלמת השכלה (פורמלית ולא פורמאלית) במסלולי  למידה .

·       הלימודים מיועדים לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמלית .

·       מאתר ומרכז נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה, בתיאום עם מנהל היחידה , לקידום נוער ברשות המקומית.

·       אחראי לאבחון הנערים ולשילובם בתוכנית למידה מותאמות .

·       אחראי לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה.

·       אחראי להתאמת המסגרת הלימודית, לתוכנית הלימודים.

·       שותף באיתור ובגיוס המורים המתאימים להוראה של תלמידי היל"ה .

·       מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות.

·       שותף לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים.

·       מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם

·       עוקב אחר ההישגים הלימודיים ואחראי על דיווח ושיקוף של הישגי הלומדים.

·       אחראי בפני מנהל היחידה לקידום נוער ברשות והממונה על קידום נוער במחוז להפעלה נכונה של המשאבים העומדים לרשותו.

·       מגיש דו"חות ביצוע, בהתאם לנדרש.

·       מצוי בקשר ומקבל הנחיה מהמנחים ופועל על פי מדיניות קידום נוער במשרד החינוך ועל פי הנחיות המנחים של הזכיין הפדגוגי.

·       מגיע למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלוונטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיו"ב .

·       משתתף בהשתלמויות, בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המחלקה לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון.

 

 

 

·       דרישות התפקיד

·       השכלה

·       תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי החברה, קידום נוער, מינהל חינוכי, ייעוץ חינוכי. ו/או תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ בתחום הדסיפלינרי שמאושר בתעודת ההוראה

·       תעודת הוראה בחטיבה העליונה.

·       הכשרה

·       חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס מנהלים/אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת שאושרה מראש, ע"י מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באגף

·       ניסיון:

·       4 שנות ניסיון באחד לפחות מהתחומים הבאים: הוראה בחטיבה עליונה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה.

·       יועדפו בעלי ניסיון בהוראה בהיל"ה או בהוראת נוער בסיכון.

·       כישורים אישיים:

·       יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.

·        יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה.

·       יכולת להנחות מורים.

·       יכולת להכין ולהתאים תוכניות לימוד לצורכי הלומדים

·       הכרת תוכניות לימודים.

·       יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

·       יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות

·        יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 17/06/2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר