בטעינה...

תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 22/2021

 

תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 22/2021

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04          

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

 אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

עיריית אום  אל פחם

מכרז לתפקיד תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית

מכרז חיצוני מס"22/2021

מ'ס דיגיטלי 75

 

היחידה : הלשכה המשפטית

דרגת המשרה ודירוגה : תובע מתחיל / עורך דין מתחיל  ב – א2 ו/או חוזה דירוגי בהתאם כפוף לאישור משרד הפנים

היקף העסקה : 100%

תיאור התפקיד : יישום מדיניות התביעה של הרשות וניהול ההליכים המשפטיים של הרשות בתחום הפלילי , ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות הממונה בלשכה המשפטית.

תחומי אחריות :

1.     ייצוג הרשות המקומית בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות הדנות בעבירות מכוח חוקים , תקנות , צווים וחוקי עזר ( לרבות חיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט –נוסח משולב-.

2.     בחינת חומר החקירה והעברתו להשלמת חקירה מגורמי הפיקוח ו/או ממונים ו/או מגורם אחר שברשותו חומר רלוונטי בנושא , במידת הצורך.

3.     מתן החלטה האם יש בחומר מספיק ראיות להגיש כתב אישום.

4.     הכנה , כתיבה ובדיקת מסמכים משפטיים לערכאות המשפטיות השונות , לרבות : כתבי אישום , צווים שיפוטיים ומנהליים , בקשות שונות ערעורים ועוד.

5.     ייצוג וניהול ההליכים הפליליים בבית המשפט ( שלום ומחוזי ועליון ) ובכלל זה כתבי אישום בקשות לעיכוב הליכים , צווים וכיוצ"ב.

6.     מתן החלטה בבקשות לביטול ברירת קנס וביטול ברירת משפט בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

7.     ייצוג התביעה העירונית בדיונים עם גורמי האכיפה העירוניים הרלוונטיים , וייצוג הרשות המקומית בדיונים עם גורמי אכיפה מחוץ לרשות.

8.     ייעוץ שוטף בתחום הפלילי ליחידות הרשות על פי ההנחיות ובתיאום עם הממונה בלשכה המשפטית.

9.     ייצוג הרשות בהליכים משפטיים אזרחיים ומנהליים בהתאם להנחיית הממונה בלשכה המשפטית .

10.  מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית  , לרבות נוסוח מכרזים וחוזים , הכנת חוות דעת משפטיות .

11.  ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על פי קביעת והנחיית הממונה בלשכה המשפטית.

 

מאפייני עשייה ייחודיים :

 

א.     כתיבה וניסוח מסמכים / חוזים מכרזים /נהלים.

ב.     ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.

ג.      תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.

תנאי סף :

1.     השכלה – תואר ראשון במשפטים .

2.     רישום מקצועי : רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

 

דרישות נוספות :

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office  ותוכנות מאגרי מידע.

 

כפיפות : היועץ המשפטי של הרשות או הממונה הישיר בלשכה המשפטית.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל :

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד ( תואר ראשון ורשיון עריכת דין בתוקף).

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 26.8.2021

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר  מחאמיד

ראש העיר