בטעינה...

מנהל מחלקת GIS 35/2021

 

מנהל מחלקת GIS 35/2021

מס' מכרז 2021/35

מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת  GIS

דיגיטלי 108

 

יחידת ההנדסה ברשות מקומית.

היחידה:

GIS אחראי  

תואר המשרה:

41-39 דירוג מח"ר / הנדסאים וטכנאים /או לפי 40%-30% משכר בכירים כפוף לאישור משרד הפנים.

דרגת המשרה ודירוגה:

.100%

היקף העסקה:

פומבי

סוג מכרז:

אחראי על הפעלת מערכת ה- GIS ותחזוקה ביחידת ההנדסה וברשות המקומית.

 

עיקרי התפקיד:

1.     הזנת הנתונים למערכת ה- GIS של הרשות או הוועדה המקומית.

2.     שאיבת מידע ממערכת ה- GIS ועריכתו לצרכי המבקש .

3.     עידוד השימוש במערכת ה- GIS בקרב עובדי הרשות/ הוועדה המקומית.

4.     ניהול הנכסים של הרשות המקומית לרבות מכירה , השכרה רכישה פינוי  נכסים עפ"י  מדיניות.

5.     אחראי על רישום ואישור כתובות ורחובות.

6.     ניהול ספרי הנכסים של הרשות וטיפול שוטף בנכסי הרשות וכל מטלה נוספת בהתאם להוראות הממונה .

7.     עדכון וניהול מאגר מידע ממוחשב על נכסי הרשות.

8.     בקשות מקצועיות נוספות שיידרשו ע"י הממונה .

 

 

 

 

 

תיאור התפקיד:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים:-  הנדסה, אדריכלות או גאוגרפיה.

·       הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג 2012 באותם תחומים.

 

תנאי סף:

 

 

דרישות ניסיון

נסיון מקצועי :

עבור בעל תואר אקדמי כאמור- שנה ניסיון בעבודה במערכת GIS .

עבור הנדסאי רשום בתחומים לעיל- שנתיים ניסיון בעבודה במערכת GIS.

עבור טכנאי רשום בתחומים לעיל- 3 שנות ניסיון בעבודה במערכת GIS.

נסיון ניהולי: לא נדרש .

שפות : ערבית ועברית באופן מלא.

יישמוי מחשב : שליטה בתכנת ARCVIEW  גרסה 10 ומעלה ובתכנות OFFICE , והיכרות עם תכנת AGOL.

 

 

 

 

 

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 מתן שירות לעובדים ברשות.

ממשק עם גורמים רבים בתוך הרשות / הוועדה ומחוצה לה .

כפיפיות

למהנדס הרשות המקומית או הוועדה המקומית .

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום  16.12.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד