בטעינה...

תפקיד חלופי בתפקיד מנהל מרכז עוצמה ונושמים לרווחה D01/2022

 

תפקיד חלופי בתפקיד מנהל מרכז עוצמה ונושמים לרווחה D01/2022

תיאור תפקיד מנהל מרכז נמא

 

 

מכרז פנימי D01/2022

מס' דיגטאלי 130

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד חלופי בתפקיד מנהל מרכז עוצמה ונושמים לרווחה לתקופה של שנה ,כפוף להארכה

תואר התפקיד :

מנהל מרכז עוצמה ונושמים לרווחה

היקף משרת : 75%

מתח דרגות:

דירוג עו״ס דרגות ח׳ - וי

תיאור התפקיד:

הכנת תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגוני ושירותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים .

עיקרי התפקיד

٠    יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל .

٠    איתור בעיות וצרכים של הקהילה .

٠      עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שרותיו־, ייזום והקמת שירותים חדשים. סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים וועדים .

٠    הקמת צוותים בין - מקצועיים ליצירת תיאום בתכנון ופעולות קהילתיות. קידום שיתוף פעולה ותיאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה - מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות מ ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים .

٠    הבהרת מדיניות השרות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות. ארגונים, מוסדות ושירותים בקהילה .

٠    ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה .

٠    השתתפות בוועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית .

٠    כל משימה שהוטלה עליך .

השכלה נדרשת :

 

·       בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ תואר B.A בעבודה סוציאלית.

·       רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון נדרש :

רצוי מיומנות בתחום העבודה הקהילתית .

 

·        

כישורים אישיים :

יצירתיות, יוזמה, יכולת בינאישית גבוהה, יכולת עבודה בצוות, כושר ארגון, יכולת לשיתופי פעולה.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 13.01.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 10.02.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד