בטעינה...

מנהל מוקד עירוני ומנהל יישובי למאבק באלימות ואלכוהול d04/2022

 

מנהל מוקד עירוני ומנהל יישובי למאבק באלימות ואלכוהול d04/2022

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

מכרז פנימי D4/2022

מנהל מוקד עירוני ומנהל יישובי למאבק באלימות ואלכוהול

דיגטאלי 134

היחידה:

מנכ"ל הרשות .

 

תואר המשרה:

מנהל מוקד עירוני ומנהל יישובי למאבק באלימות ואלכוהול

דרגת המשרה ודירוגה:

39-041 דירוג מח"ר או לפי 30%-40% משרה המנכ"ל לפי הבכירים כפוף לאישור משרד הפנים.

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי

 

ניהול המוקד העירוני, האמון על הנגשת המידע הרשותי ולציבור, ככלי ניהולי בידי הרשות .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאור תפקיד

עיקרי תפקידו:

1.      ניהול מדיניות המוקד ככלי ניהולי בידי הרשות.

2.      ניהול צוות נציגי השירות.

2. ניהול המוקד בשגרה ובשעת חירום ובאירועי חירום.

3. הגשת דו"ח תמונת מצב רשותית העולה מניתוח המידע המתקבל במוקד .

4. בקרה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות במוקד וביחידות הרשות .

5. מנהל את יישום התוכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית.

6. מוביל ומתאם את הפעולות נדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. לרבות, באמצעות ארגון.

7. תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות. מסייע לממונה חירום ביטחון ברשות המקומית בהתארגנות ובהתמודדות עם מצבי חירום, באמצעות כמו הנגשת חומרי הסברה לקהילה.

8. שמירה על רצף הקשרים עם קהלי ידע של תוכניות הרשות.

9. סיוע בחיבורים בין גורמי החירום למיניהם והסיוע לקהילה, והפעלת מתנדבים.

10. תיאום ממשקי עבודה מול ממונה שירותי חירום ובטחון ברשות המקומית.

11. כל מטלה נוספת בתחום התפקיד ע"י האחראים..

 

 

 

 

 

 

 

תנאי סף:

 

 

 

השכלה ודרישות מקצועיות :

1.     בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים :- מדעי חברה והתנהגות ,קרימינולוגיה,עבודה סוציאלית,סוציולוגיה,,מדעי המדינה.

2.     מנהל מוקד עירוני יחויב לסיים בהצלחה- קורס להכשרת מנהלי מוקד עירוני ברשויות מקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכר מותנה בסיום הקורס כאמור.

·        דרישות נוספות :

3.     שפות : עברית ועברית ברמה גבוהה . אנגלית – יכולת קריאה והבנה.

4.     יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות האופיס.

דרישות ניסיון

נסיון מקצועי

·        ניסיון בשירות לקוחות במשך שנתיים לפחות.

·        שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 4 שנות ניסיון.

 

·        ניסיון ניהולי:

·        - ניסיון בניהול של לפחות 3 עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות.

 

 

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

1.   קבלת החלטות במצבי חירום.

2.   שירותיות גבוהה למרות ריבוי פניות תלונות.

3.   עבודה בשעות בלתי שגרתיות .

4.   עבודה מול מגוון גורמים ברשות ומחוצה לה

כפיפות:

מנכ"ל הרשות המקומית .

מינהלה :

 

בקשות למכרז יש להגיש עד יום :3.3.2022

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית בכתובת :

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

טלפון : 048285689 או 048285686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבהרה מגדרית :

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד