בטעינה...

מהנדס עיר -אום אל פחם 07/2022

 

מהנדס עיר -אום אל פחם 07/2022

מנכ"ל העירייה 

כפיפות: 

 

מהנדס/ת העיר

תקן

הנדסה

אגף: 

 

 100%

היקף משרה

 

95%-85% משכר מנ"כל ע"פי רמת הרשות ובכפוף לאישור משרד הפנים

דירוג ודרגה: 

אחריות על תכנון ובנייה, בדיקה של תכונית המוגשת למוסדות תכנון והעוסקות בשטחי הרשות וניהול מערך הפיקוח והאכיפה של דיני מקרקעין במרחב התכנון המקומי. הכול להוראת כל דין.

תיאור תפקיד

·       גיבוש המדיניות ההנדסית של העירייה וגיבוש עבודה להשגת שיפור איכות החיים של תושבי העיר ושל השוהים בתחום.

·       אחריות לתכנון העירוני ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותוכניות אב בתחומים שונים.

·       אחריות לתחומי רישוי ובניה, פיקוח על בניה, רישוי עסקים, איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.

·       אחריות לתכנון, פיתוח ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברחבי העיר, כגון: תיעול, כבישים ומדרכות, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בניה ציבורית, (גנ"י, בתי ספר מעונות, מועדוני נוער, מתקני ספורט ונופש וכו').

·       ​ ​תכנון מערך התנועה בעיר וסביבתה, לרבות ועדת תנועה.

·       אחריות על הכנת מכרזים, פיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית ובניה ציבורית של הרשות המקומית. (ניהול מאגרי יועצים/מתכננים)

·       השתתפות בישיבות מועצת הרשות המקומית או ועדה מוועדותיה, , ישיבות רשות הרישוי המקומית לפי סעיף 30 לחוק האמור, וישיבות וועדת המכרזים וועדת הכספים הנוגעות לתחום תפקידיו

·       אחריות לניהול ופיקוח על פעילויות של היחידות השונות ומנהלי פרויקטים, שבאחריות מהנדס העירייה ולמעקב אחר פעילויות אלו.

·       קשר עם משרדי ממשלה בכלל זה משרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, מוסדות תכנון ובנייה בכל הרמות , משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, קק"ל, חוצה ישראל, נתיבי ישראל.

·       ייזום, הובלה, וביצוע של פרויקטים ותוכניות מגוונות בתחומי הנדסה, תכנון, פיתוח תשתיות ופיתוח עסקי לקידום העיר.

·       ניהול תקציבים יעודים בהיקף גדול.

·       מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.

·       ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת העירייה.

·       ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.

 

עיקרי תפקיד

·       מהנדס/ת רשוי/ה או אדריכל/ית רשוי/ה לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958 – יש להציג אישור.

·       רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 – יש להציג אישור

·        

השכלה

·       ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד מהתחומים: פיקוח והרישוי, הבנייה ציבורית, העבודות הציבוריות המוצעות ע"י רשות מקומית או מטעמה-יש להציג אישור.

·       ניסיון בעבודה במגזר המוניציפאלי – יתרון

 

ניסיון מקצועי

·       ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי יש להציג אישור

 

ניסיון ניהולי

·       העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון, יש להציג אישור .

רישום פלילי

·       הכרות עם תכנות הOFFICE.

·       שליטה בשפה העברית.

·       יכולות ארגון, תיאום ובקרה.

·       קפדנות ודייקנות בביצוע.

·       מיומנות טכנית ותפיסה מכנית.

·       יכולת לעבוד באופן עצמאי.

·       יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.

·       יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים.

·       יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות.

·       סמכותיות.

·       כושר מנהיגות ויכולת הובלה.

·       כושר הבעה בכתב ובעל פה.

·       עבודה בשטח.

·       עבודה בשעות לא שגרתיות

דרישות נוספות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום13.03.2022.

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

v    הערה והבהרה :

 

1.      המועמדים נדרשים לצרף את כלל המסמכים אשר מוכחים עמידתם בתנאי הסף, כולל הוכחת ניסיון ניהולי ומקצועי ואישורי השכלה לפי תנאי המכרז.

2.      מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף יידרשו להבחן במכון הערכה בטרם הראיונות של ועדת הבחינה.

 

 

 

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר