בטעינה...

דובר הרשות המקומית D11/2022

 

דובר הרשות המקומית D11/2022

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

מכרז פנימי מס' D11/2022

מס' מכרז – דיגיטלי – 147

מכרז פנימי לתפקיד דובר הרשות המקומית

היחידה:

מינהל כללי.

תואר המשרה:

דובר הרשות.

דרגת המשרה ודירוגה:

41-39 דירוג מח"ר.

היקף העסקה:

100%

סוג המכרז:

פנימי.

תיאור תפקיד:

ייצוג הרשות ויחידותיה בפני התקשורת, התושבים וכלל הציבור. עיקרי התפקיד:

1.      הובלת מערך התקשורת ברשות.

2.      קידום ושיווק של פעילויות ואירועים ברשות.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. אם אין תואר אקדמי נדרש תחליף של שנות ותק מקצועי כפי שיוגדר בהמשך.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל , שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

 

 

 

.

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תוכנית כמוגדר לעיל - ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

עבור הנדסאי רשום - ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות, שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

עבור טכנאי רשום - ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

ב. ניסיון ניהולי - לא נדרש.

דרישות נוספות

·       שפות – ערבית, עברית ברמה גבוהה, אנגלית ברמה ראויה .

·       יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות .OFFlCE-n

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.        עבודה בשעות לא שגרתיות.

‏ב.        רהיטות.

‏ג.        ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה

‏ד.        הצגה בפני קהל

 

 

‏ה.       יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות, והתמודדות עם לחצים

‏ו.        כושר ניהול משא ומתן

כפיפות:

למנכ״ל הרשות.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, ,

וזאת לא יאוחר מיום 31.03.2022.

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר