בטעינה...

סגן מנהל מחלקה לשירותים חברתיים 10/2022

 

סגן מנהל מחלקה לשירותים חברתיים 10/2022

 

מס' מכרז 10/2022

מס' דיגיטלי 151

מכרז פומבי לתפקיד סגן מנהל מחלקה לשירותים חברתיים

 

סגן מנהל מחלקה לשירותים חברתיים

 

תואר המשרה :

100%

היקף משרה:

דירוג עו״ס (רמה אחת פחות ממנהל המחלקה) ה - ג׳

 

דירוג ודרגה :

למנהלת המחלקה

 

כפיפות :

·        בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ תואר B.A בעבודה סוציאלית (עם יתרון לתואר שני).

·        רישום בפנקס העובדים הסוציאליים .

·        נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה סוציאלית .

 

דרישות המשרה

 

 

 

                     1.           שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת.

                     2.           ידע והכרות עם מערכות ניהול פרויקטים ותוכנות רלוונטיות .

                     3.           יכולת הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה .

 

דרישות מיוחדות

 

1.     יחסים בינאישיים טובים.

2.     ביטחון עצמי, שאפתנות ואסרטיביות.

3.     יכולת עבודה בתנאי לחץ .

4.     בעל יוזמה אישית גבוהה.

5.     יכולת עבודה בצוות.

6.     יכולת הנעה עצמית.

7.     יכולת תכנון וארגון

 

 

דרישות אישיים

 

 

 

 

·  עבודה זו כוללת מילוי מקום של מנהל המחלקה בהעדרו, סיוע בארגון המחלקה וסדרי עבודתה, אחריות לתחום או תחומי פעולה שבמחלקה.

·  העובד מסייע למנהל המחלקה בארגון המחלקה וסדרי עבודתה ומייעץ לו בנושאים מקצועיים

·  ומינהליים ٠

·  העובד אחראי על תחום או תחומי פעולה של המחלקה לפי קביעת המנהל.

·  העובד מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ ומגבש דרכים לשיתוף פעולה עם מוסדות וארגונים

·  שונים.

·  העובד משמש חבר בהנהלת המחלקה ומשתתף בעיצוב מדיניות המחלקה וביישומה בהתאם להוראות הרשות המקומית ומשרד העבודה והרווחה .

·                  העובד מבצע פעולות דומות לפי דרישה .

 

 

 

 

 

תאור המשרה:

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 14.04.2022 .

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד