בטעינה...

מכרז פנימי: מרכז נושא תכנון והערכה D13/2022

 

מכרז פנימי: מרכז נושא תכנון והערכה D13/2022

 

 

לפי תקנות ונהלי עיריות, הגשת מועמדות לעובדי העירייה בלבד

ובעלי משרות קבועות באחוז משרה 25% לפחות

מכרז פנימי D13/2022

דיגיטאלי מס' 150

 

מרכז נושא תכנון והערכה

תיאר המשרה:

100%

היקף משרה :

ח-ו דירוג עובדים סוציאליים או מ37-39 מדירוג מח"ר

דירוג ודרגה :

מנהלת מחלקה רווחה

כפיפות:

·       אחראי על תכנון השירותים בקרה הערכה והתאמתם למקבלי השירות ברשות המקומית ושותף בפורם הנהלת המחלקה מוביל תכנון ופיתוח ידע מכוון תוצאות לעובדי המחלקה ברשות.

 

·       פיתוח, תפעול ועדכון של מסדי נתונים

 

 

·       מחלקתיים.

 

·       פיתוח תהליכי הערכה ומדידת תוצאות של תכניות התערבות ,לרבות ביצוע סקרים בקרב העובדים ומקבלי השירותים, לזיהוי צרכים, פערים ומגמות.

·       עיבוד נתונים ומיפוי הצרכים של מקבלי

השירות עבור אוכלוסיית הרווחה ברשות המקומית.

·       גיבוש תוכנית עבודה וניירות עמדה לפיתוח

·       והתאמת שירותי המחלקה בהתאם להעיל.

·       הובלה של פיתוח הידע והיכולות של עובדי המחלקה לשימוש במידע ונתונים כגון: תהליכי למידה ארגונית, תיעוד, הדרכה, ייעוץ והנחייה של הצוות, מתן שירותים למקבלי השירות

·       אחראי על הטמעת מדניות המשרד בנוגע לתיק התערבות והחשיבה התוצאתית, עבודה מבוססת נתונים וניהול הידע במחלקה לשירותים חברתיים לרבות כתיבת נהלי עבודה, ביצוע בקרה על יישומם, מסייע בבניית סטנדרטים לייעול העבודה בתחומים שונים והטמעת תהליכי העבודה.

·       מייצג את מנהל המחלקה בקשר השוטף מול חברת המחשוב ומול אגף בכיר ארגון מינהל ופיתוח ברשויות המקומיות.

·       העובד מבצע פעולות דומות לפי דרישה .

 

·        

 

 

 

תיאור משרה

·       בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי טבע, הנדסה, ומדעים מדויקים ,כלכלה מנהל עסקים, עבודה סוציאלית .

·       ניסיון מקצועי בתחום העיסוק של לפחות של שלוש שנים. עדיפות תינתן לניסיון מקצוע בעבודה במחלקות לשירותים חברתיים.

·       ניסיון וידע מוכח בעבודה עם מערכות ממוחשבות

·        ניתוח ועיבוד נתונים.

 

·        ראיה מערכתית.

 

·        יכולת ניהולית וארגונית.

 

·        יכולת עבודה בשותפויות.

·       חובה לעבור בהצלחה קורס מרכז נושא עובדי מידע תכנון והערכה תוך שנה מיום כניסה לתפקיד ובכפוף לפתיחת הקורס.

 

 

 

 

דרישות המשרה:

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 14.04.2022 .

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד