בטעינה...

מכרז פנימי: מנהל היחידה חינוך חברתי רשותי D16/2022

 

מכרז פנימי: מנהל היחידה חינוך חברתי רשותי D16/2022

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

מכרז פנימי D16/2022

מס' דיגטאלי 175

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מנהל היחידה חינוך חברתי רשותי

 

אחוז משרה

100%

דירוג

דרגה :

חינוך נוער וקהילה

בהתאם לתואר

כפיפות :

מנהל המתנ"ס העירוני

תיאור התפקיד:

 

٠     מרכז את רכזי החינוך החברתי המוסדיים תוך טיפוח עבודת הצוות החינוכי.

٠     שותף בהכנת תכוניות שנתיות, כולל תקצוב ,ומעודד תכניות בנושאים כגון מעורבות מעורבות בקהילה,חינוך ערכים ,נהיגה ,תקשורת ,בתיאום עם מנהלי

מוסדות החינוך והנחיות הרשות.

٠     יוזם ונותן כלים נוספים לרכזי החינוך החברתי המוסדיים

בנושאים אקטואליים.

٠     שותף לטיפול תרבות ההנהגה ומטפח נורמות של מעורבות.

٠     יוזם ומארגן סדנאות השתלמות וימי עיון לרכזי החינוך החברתי המוסדיים

٠     עוקב אחר ביצוע תוכנית העבודה השנתית.

٠     משמש איש קשר ומתאם בין הרשות המקומית לבין בתי הספר.

٠     מארגן ומווסת מבצעי התרמה עירוניים.

٠     יוזם ומארגן ימי עיון למועצות התלמידים ,תוך בניית תוכנית שנתית

עם צוות הרכזים.

٠     יוזם ומארגן יום מועצות תלמידים רשותי על פי נושאים מוגדרים.

٠     מעודד הפעלת יוזמות בבתי הספר בתחומים ערכיים־ חברתיים.

٠     מרכז ומעביר ידע וניסיון מבית ספר אחד למשנהו.

٠     מקשר בין משרד החינוך ,מינהל חברה ונוער ,לבין הרשות המקומית ,

٠     בנושאים שעליהם הוא מופקד.

٠     פועל להגברת המודעות לחינוך החברתי בתקשורת הכתובה והאלקטרונית.

٠               פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם

ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער.

 

 

 

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

תעודת מדריך מוסמך/תעודת בוגר קורס הכוון של שך משרד החינוך- מינהל חברה ונוער/תעודת עובד חינוך/ תעודת הוראה.

עדיפות בעל תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי או חינוך.

 

הכשרה

השתתפות בקורס הכוון לרכזי חינוך חברתי תוך עד שנה מיום כניסתו לתפקיד

 

ניסיון:

 

5 שנות ניסיון בתחומים הבאים: ריכוז חינוך חברתי בבית ספר,הוראה ,הדרכה ,ניהול וארגון.

 

כישורים אישיים

יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.

יכולת להדריך ולהנחות.

יכולת לקיים תקשורת תקינה ושיתוף פעולה עם בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים במערכת החינוך ובקהילה.

יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 

רישיון לעיסוק בתפקיד

"היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער

 

רישום פלילי

אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

ן

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר

מיום 02.06.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר