בטעינה...

רופא וטרינר רשותי 19/2022

 

רופא וטרינר רשותי 19/2022

מכרז פומבי מס 19/2022

מס' מכרז – דיגיטלי 177

- עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רופא וטרינר רשותי

 

היחידה:

השירות הווטרינרי הרשותי /עירוני

תואר המשרה:

רופא וטרינר רשותי

דרגת המשרה ודירוגה:

3-4 רופאים וטרינרים

היקף העסקה:

33%

סוג מכרז:

פומבי

תיאור התפקיד:

פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור, מניעת מטרדים והפצת מחלות ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית).

עיקרי התפקיד:

‏א.     ניהול השירות הווטרינרית.

‏ב.      פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.

‏ג.      פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אחסון וייצור).

‏ד.      חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון.

‏ה.     פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטעמתו.

‏ו.       ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.

‏ז.      קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

‏ח.     כל משימה /מטלה בתחום העיסוק הרחב.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ״א-1991.

סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע״י מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

בנוסף מי שממלא תפקיד לפי סעיפי משנה ד ו-ה של סעיף 3 שלעיל יידרש לעבור גם הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום, טרם קבלת ההסכמה למינויו לתפקיד.

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

א. ניסיון מקצועי

8

 

שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.

ב. ניסיון ניהולי

ניסיון של שנה אחת לפחות.

 

דרישות נוספות:

‏ה.      שפות - ערבית -עברית ברמת שפת אם, אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.

‏ו.       יישומי מחשב - היכרות בסיסית עם יישומי האופיס.

‏ז.       רישום מקצועי - הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ״א-1991.

‏ח.     רישיון נהיגה - בתוקף.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

ט. איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות הציבור.

י. ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.

יא. עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.

יב. עבודה בשעות לא שגרתיות.

כפיפות:

מנהל השירות וטרינרי בעירייה

מינהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה)

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 09.06.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו 

הבהרה מגדרית:

 


בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר