בטעינה...

מוקדן/ נציג שירות מאנשים עם מוגבלות בלבד 18/2022

 

מוקדן/ נציג שירות מאנשים עם מוגבלות בלבד 18/2022

- מכרז פומבי מס' 18/2022 ייעודי לאנשים בעלי מוגבלות

מס' מכרז – דיגיטלי – 176

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מוקדן/ נציג שירות

מאנשים עם מוגבלות בלבד

היחידה:

המוקד העירוני

תואר המשרה:

מוקדן/ נציג שירות מאנשים עם מוגבלות בלבד.

דרגת המשרה ודירוגה:

דרגה 6-8 דירוג מנהלי

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

הפומבי .

תיאור תפקיד:

הנגשת שירותי הרשות לציבור לתושבים באמצעים של תקשורת טלפונית, וירטואלית וכתובה מתוך תודעת שירות. עיקרי תפקידו:

א. הנגשת מידע לתושב על שירותי הרשות.

‏ב.      קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים.

‏ג.      ניתוב פניות התושבים ליחידה הרלוונטית לטיפול בבקשותיהם.

‏ד.      כל משימה התחום העיסוק הרחב.

‏ה.      

‏ו.        

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

דרישות ניסיון

 

שפות- ערבית-עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-OFFlCE.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

٠     ייצוגיות

٠     שרירותיות.

٠     יכולת עבודה בצוות.

٠     מתן מענה המצבי חירום.

כפיפות:

מנהל המוקד העירוני.

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום

16.06.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

המכרז ייעוד רק לאנשים עם מוגבלות.

 

מובהר כי משרה זו מיועדת למועמדים בעלי מוגבלות בלבד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו וכן בהמצאת מסמכים בהוכחת המוגבלות (מסמך מביטוח לאומי המאשר של מועמד נכות מעל 40% ).

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד