בטעינה...

רכז/ת רב תחומי לנוער תיכון חדיגה -פרויקט 360 D17/2022

 

רכז/ת רב תחומי לנוער תיכון חדיגה -פרויקט 360 D17/2022

D17/2022 מכרז פנימי

דיגיטאלי 184

משרת רכז/ת רב תחומי לנוער תיכון ח'דיגה -פרויקט 360

 

50%

אחוז משרה

חינוך ונוער וקהילה

לפי התואר האקדמי

דרגה

דרגה

1.     בעל תואר אקדמי בתחומי החינוך שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.

2.    תעודת הוראה

3.    ניסיון לפחות שנתיים בעבודה עם ילדים והורים

4.    לפחות 3 שנים עבודה עם ילדים ונוער בסיכון – חובה

 

תנאי סף

 

 

נסיון

·       اעבודה עם ילדים באופן פרטני וקבוצתי

·       היכולת בעבודה רב מקצועית בתחום ילדים והרים

·       בניית תכנית לימודית / טיפולית בראייה רב מקצועית

·       מחויבות לישיבות צוות , השתלמויות

·       מחויבות להשתתפות בהכשרות

·       עבודה במסגרת היעדים והסטנדרטים לנוגעים למכרזים ב תחומים

·       הדרכת הורים במהלך השנה כוללת העברת סדנאות ואירועים ופעולויות עם ההורים.

תיאור משרה

התחייבות לעבודה אחה"צ לפחות 3 ימים

שעות עבודה

 

מינהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה)

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 16.6.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

 

 

 

 

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 20.1.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

 

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר