בטעינה...

מכרז פנימי: רכזת תכנית אור D19/2022

 

מכרז פנימי: רכזת תכנית אור D19/2022

לפי תקנות ונהלי עיריות, הגשת מועמדות לעובדי העירייה בלבד

ובעלי משרות קבועות באחוז משרה 25% לפחות

מכרז פנימי D19/2022

דיגיטאלי מס' 197

מכרז פנימי- רכזת תכנית אור מחלקת "מען"-360

 

50%

אחוז משרה

חינוך, נוער וקהילה

דירוג

לפי התואר האקדמי

דרגה

מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון

כפיפות

מרכז מג"ר – שכונת מחאמיד

 

מקום העבודה

1.     בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית/פסיכולוגיה/ גיל רך/יעוץ חינוך/ חינוך מיוחד שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

2.     עדיפות לבעלי תעודת הוראה, לתחומי החינוך המיוחד/ חינוך/פסיכולוגיה/מדעי החברה.

3.     יכולת הבעה בעל-פה ובכתב בשפה הערבית והעברית

4.     ניסיון לפחות שלוש שנים בעבודה עם הורים וילדים، בניית תכניות התערבות בתוך הגנים וניהול תכניות חינוכיות ממשלתיות: אור, מעגן, מעגלים.

5.     ניסיון לפחות שנה הדרכה וליווי צוותים.

6.     זמינות להשתתפות בהכשרות במרכז הארץ.

7.     יכולת שימוש תכניות ממוחשבות

8.     היכולת בעבודה רב מקצועית עם צוותים שונים

 

תנאי סף

1.     הפעלת התוכנית ויישומה לפי הדרישות של האחראים על התכנית

2.     תיאום ויצירת קשר עם מנחים, מדריכים, מטפלים וגורמים שונים הקשורים לתכנית.

3.     קיום ישיבות צוות ותיאום עם הגורמים החיצוניים.

     1.          ליווי והדרכת צוות.

     2.          מעקב עם הגננות.

     3.          הגשת דוחות עבודה והצגתה מול הועדות המלוות את התכנית

     4.          מחויבות לישיבות צוות, השתלמויות.

     5.          מחויבות להשתתף בהכשרות .

     6.          כל משימה בתחום העיסוק הרחב.

 

תיאור משרה

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, ,

וזאת לא יאוחר מיום 14.07.2022.

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר