בטעינה...

פקח חנייה וחוקי עזר 32/2022

 

פקח חנייה וחוקי עזר 32/2022

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

מכרז פומבי 32/2022

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית

מס' מכרז דיגטאלי 203

 

היחידה:

שפ"ע

תואר המשרה:

פקח חנייה וחוקי עזר.

דרגת המשרה ודירוגה:

8-5

היקף העסקה:

100%*2

סוג מכרז:

פומבי.

תיאור תפקיד:

פיקוח ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.

עיקרי התפקיד:

‏א.       בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.

‏ב.        בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו).

‏ג.        שמירה על הסדר הציבורי.

‏ד.        כל מטלה אחרת בתחום העיסוק הרחב .

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי/ניהולי - לא נדרש.

דרישות נוספות

שפות - עברית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך

יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFlCE.

רישיון נהיגה - בתוקף.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים.

כפיפות:

מנהל אגף שפ"ע

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , 21.07.2022

מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

בברכה

סמיר סובחי מחאמיד

ראש העירייה

 

ד"ר סמיר מחאמיד