בטעינה...

מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון 34/2022

 

מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון 34/2022

34/2022 מכרז פומבי 

מס" דיגיטאלי 220

מנהל מרכזי נוער (12-17שנים) במוסדות החינוך מחלקת מען-360

 

75% עם אפשרות העלאה ל 100%

אחוז משרה

חינוך, נוער וקהילה

דירוג

לפי התואר האקדמי

דרגה

מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון

כפיפות

     1.          בעל תואר ראשון בחינוך/חינוך בלתי פורמלי/ עבודה קהילתית/מדעי התנהגות שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

     2.          תעודת הוראה חובה.

     3.          ניסיון לפחות 4 שנים בהדרכת בני נוער והפעלת תכניות הקשורות אליהם.

     4.          ניסיון לפחות 3 שנים בבניית תכניות לימודיות טיפוליות בעבודה עם בני נוער.

     5.          ניסיון לפחות שנה בהדרכת צוות עובדים (5).

     6.          עבודה בשעות עבודה לא שגרתיות

     7.          השתתפות בהשתלמויות והכשרות במרכז הארץ

תנאי סף

1.     אחריות על מרכזי הנוער הרב תחומים.

2.     איסוף וריכוז נתונים על בני הנוער שמתחת לאחריותו בתוך המרכזים ، מעקב ובניית פרופיל לכל תלמיד

3.     בניית תכנית עבודה שנתית לכלל המרכזים בתחומים השונים(לימודי، חברתי، בריאותי, רגשי, הדרכת הורים.......).

4.     יוזמה, תכנון ויישום תכניות עבודה לפי הצרכים של בני הנוער.

5.     בניית שותפות עם הגורמים השונים (מוסדות החינוך, עובדים סוציאליים, קב"סים, פסיכולוגים)

6.     הדרכת חלק מהנוער באופן אישי.

7.     הנחיית והדרכת צוות המרכזים ואחראי על ההשתלמויות שלהם.

8.     בניית קשר וניהול משא ומתן עם גורמים שונים במטרה לגייס משאבים

9.     כל משימה שמיטל מנהל המחלקה.

דרישות התפקיד

·       יכולת ניהול, ארגון ועבודה עם צוות.

·       יכולת ארגון וניהול תקציב

·       יכולת ניהול משא ומתן

·       יוזמה ופיתוח תכניות חינוכיות

·       יכולת לבניית קשר אישי עם בני הנוער

·       יכולת הבעה בעל-פה ובכתב

·       זמינות לעבודה

כישורים אישיים

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, ,

וזאת לא יאוחר מיום 11.8.2022.

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר