בטעינה...

מנהל מחלקת אחזקה 40/2022

 

מנהל מחלקת אחזקה 40/2022

 

עיריית אום אל פחם

מכרז פומבי מס' 2022/40

מס' דיגיטלי 228

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מנהל מחלקת אחזקה

מחלקה : מחלקת אחזקה

כפיפות ארגונית : מנהל אגף שפ״ע

דרוג: מח" ר/ הנדסאיים

דרגה :39-41

היקף המשרה :100%

תיאור התפקיד:ניהול תחום התחזוקה בשטח הציבורי ברשות.

תחומי אחריות:

ניהול התחזוקה השוטפת של התשתיות הקיימות ברשות

ניהול אחזקת מבני ציבור.

פירוט המשימות העיקריות כנגזר מתהומי האחריות:

1.      ניהול התחזוקה השוטפת של התשתיות הקיימות כרשות

       גיבוש תוכניות עבודה ולוחות זמנים לתחזוקה שוטפת בתחומים השונים: מים, ביוב, ניקוז, ניקיון, כבישים ,מדרכות, חניה, תאורה, חשמל, שילוט וכר.

       תחזוקה שוטפת כוללת אספקת חומרי לתפקודו של המוצר /השירות לדוג׳ ניקוי פתחי הניקוז לפני הגשמים בחורף.

         ייזום פעולות בתחום שיפור התשתיות הקיימות ו/או הקמת תשתיות חדשות ברשות

       קידום ופיתוח תוכניות לאחזקה מונעת של תשתיות כמו כבישים, מדרכות ומתקנים נוספים העומדים לרשות התושבים. מטרתה של תחזוקה מונעת היא לשדרג תשתיות קיימות לפני שבר או קלקול כדוגמת החלפת צנרת הביוב אחת למספר שנים בהתאם להוראות והמלצות היצרן.

       מתן מענה ממוקד לפניות התושבים בנושאים השונים על פי הדחיפות תוך קביעת סדר עדיפויות לטיפול בבעיות והקצאת משאבים מקצועיים כנדרש

         פיקוח, בקרה ומעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה

       תיאום פעילות מול קבלנים חיצוניים או מול עובדי הרשות בהתאם לפעולה המבוצעת תוך שמירה על נהלי עבודה ותקני הבטיחות השונים.

ניהול אחזקת מבני ציבור

·       גיבוש תוכניות עבודה לאחזקת מבני הציבור הקיימים והקמתם של מבני ציבור חדשים ותיאום מול גופי התכנון השונים.

·       מעקב ופיקוח אחר ביצוע עבודות תחזוקה ורמת הבטיחות במבני הציבור השונים.

·       תיאום פעילות מול קבלנים חיצוניים או מול עובדי הרשות בהתאם לפעולה המבוצעת.

·       ניהול צוות העובדים במחלקה :

·       הנחיית עובדי המחלקה בביצוע המטלות.

·       ווידוא ביצוע ההנחיות.

·       מתן משוב לעובדי המחלקה.

מאפייגי הייחודיים בתפקיד :

ייצוגיות , שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות, יכולת קבלת החלטות, פיקוח ובקרה, סמכותיות .

תכוגות גדדשות לתפקיד :

תכונות אישיות ; אמינות ומהימות אישית, יצירתיות וחדשנות, מרץ ופעלתנות, עירנות ודריכות, יוזמה ומעוף, קפדנות, כושר למידה, יכולת התבטאות בכתב ובע״פ.

מצבי תפקיד : טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, עמידה במצבי לחץ, יכולת

פתרון בעיות.

תגאי הסף:

השכלה ודרישות מקצועיות :

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

 

ניסיון מקצועי:

·       עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי

·       עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

·       עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

·       דרישות נוספות :

·       שפות: ערבית / עברית ברמה גבוהה

יישומי מחשב ־ היכרות עם תוכנת office

רישיון נהיגה - בתוקף

 

מאפייני תעשייה הייחודיים בתפקיד:

        בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה, משימות הדורשות מאמץ פיזי

        חשיפה לתנאי מזג אוויר קשים בכל עונות השנה, עקב עבודת שטח

        עבודה בשעות לא שגרתיות, עבודה בשטח ונסיעות מרובות

        ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 15.09.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד