בטעינה...

רכז נתונים- מחלקת מען-360 לילדים ונוער בסיכון 42/2022

 

רכז נתונים- מחלקת מען-360 לילדים ונוער בסיכון 42/2022

 

עיריית אום אל פחם

מכרז חיצוני מס' 2022/42

מס' דיגיטלי 230

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכז נתונים- מחלקת מען-360 לילדים ונוער בסיכון

 

50% עם אפשרות העלאה

אחוז משרה

חינוך, נוער וקהילה

דירוג

לפי התואר האקדמי

דרגה

מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון

כפיפות

1-    בעל תואר ראשון במתמטיקה / מחשבים ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, עדיפות לבעלי תואר שני במתמטיקה/תקשוב/מדידה והערכה

2-    ניסיון לפחות 3 שנים בחינוך.

3-    ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות וריכוז נתונים וניתוחה.

תנאי סף

1-    בניית ועדכון מערכת המידע לתכניות ילדים ונוער בסיכון לפי טופס תמ"י (מערכת מידע יישובית) –התכנית הלאומי 360 לילדים ונוער בסיכון

2-    ליווי והדרכת צוותים חינוכיים במילוי תמ"י.

3-    בניית תכניות עבודה מבוססות על תמ"י.

4-    ליווי והדרכת צוותים בבניית תוכנות על פי הנתונים של התמ"י.

5-    מייצג המנהל בהשתלמויות והכשרות ועדכון תמ"י

6-     כל מטלה נוספת בתחום העיסוק הרחב.

 

תיאור משרה

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 15.09.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד