בטעינה...

פנימי: מנהל יחידת קבסים D26/2022

 

פנימי: מנהל יחידת קבסים D26/2022

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

 

לפי תקנות ונהלי עיריות, הגשת מועמדות לעובדי העירייה בלבד

ובעלי משרות קבועות באחוז משרה 25% לפחות

D26 /2022 מכרז פנימי 

מס' דיגיטלי 246

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מנהל יחידת קב"סים

 

 

 

 

אגף החינוך

היחידה:

מנהל יחידת קבסי"ם

תואר המשרה:

דירוג חינוך נוער וקהילה דרגה לפי התואר האקדמי

דרגת המשרה ודירוגה:

100%

היקף העסקה:

פנימי

סוג מכרז:

מנהל ואחראי אדמיניסטרטיבית ופדגוגית על עבודת קצין הביקור

הסדיר. פועל לפיתוח והתמקצעות של צוות הקבסי"ם ברשות בשיתוף עם

הממונה המחוזי על ביקור סדיר ומניעת נשירה.

עיקרי התפקיד:

·       ניהול אדמיניסטרטיבי של הקב"סים ברשות המקומית.

·       ייעוץ, ליווי וחניכה של הפעילות החינוכית-טיפולית של

הקב"סים.

·       הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 81 שנות לימוד חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאור תפקיד:

השכלה ודרישות מקצועיות

· בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים משרד החינוך.

·       יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.

· בעל תעודת הוראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנאי סף:

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי

·       שלוש שנות ניסיון לפחות כקצין ביקור סדיר

 

·       יתרון לקבסי"ם שניהלו תכניות ברמה רשתיות.

·       עבודה בצוות רב מקצועי

·       אחריות על כלל התלמידים ומאתגרים בסכנת נשירה ונושרים

·       ברשות המקומית.

·       תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים.

·       כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

·       יכולת ניהול תקציב.

·       עבודה בשעות לא שגרתיות.

·       שליטה בהפעלת מחשב ומאגרי מידע ושימוש בהם לניהול

העבודה.

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

מנהל אגף חינוך

כפיפות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 23.10.2022

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ד"ר סמיר סבחי מחאמיד

ראש העירייה

 


 

 

 

 

 

 

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד