בטעינה...

רכז פסולת ומחזור 52/2022

 

רכז פסולת ומחזור 52/2022

מכרז פומבי מס' 52/2022

رقم דיגיטלי- 251

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכז פסולת ומחזור

תיאור התפקיד: רכז פסולת ומחזור.

כפיפות: למנהלת היחידה הסביבתית משולש צפוני.

היקף המשרה: %100.

דרגת המשרה ודירוגה: דרגה 37-39 / דירוג המח''ר.

הגדרת התפקיד:

·       ריכוז מערך ותפעול התשתית בתחום המחזור ברשויות, בדגש על הגדלת כמות הפסולת המיועדת למחזור והגדלת מערך ההפרדה במקור.

·       תפעול והקמה של מרכזי מחזור לרבות הצבה, פינוי ותחזוקה של מתקני האצירה השונים.

·       פיקוח ובקרה על קבלני המחזור השונים ברשויות לרבות מתן קנסות, כתיבת מערכי פינוי ומעקב אחר חשבונות וניהול דוחות שוטפים.

·       סיוע, הנחייה וייעוץ לרשויות בנושא מחזור פסולת ושליטה בחוקים הרלוונטיים בנושא.

·       כתיבת הנחיות סביבתיות במסגרת בקשות להיתרי בנייה בנושאים של הקמה ותפעול מתקנים לטיפול בפסולת, ובנוסף הטמעת דרישות למחזור פסולת במסגרת הנחיות סביבתיות של כלל הבקשות להיתרים.

·       סיוע לרשויות בהגשת קולות קוראים הנוגעים בפסולת ובמחזור והובלת יישומם.

·       ייזום והובלת פרויקטים סביבתיים הנוגעים בצמצום ההטמנה והגדלת המחזור וההשבה, תוך שיתוף פעולה עם גורמי החינוך וההסברה ברשויות.

·       איתור טכנולוגיות ופתרונות מתקדמים לטיפול, למחזור ולהשבת פסולת.

·       ייזום וייעוץ מקצועי באיתור הקמה והפעלה של אתרי פסולת, תחנות מעבר ומתקני טיפול למחזור ולהשבה.

·       סיוע למערך הפיקוח והאכיפה ברשויות במניעת השלכות פיראטיות והפעלה פיראטית של אתרי טיפול בפסולת, זאת באמצעות בין היתר מיפוי מפגעי הפסולת וגורמי הזיהום הפוטנציאלים.

·       ביצוע כל מטלה אחרת ע''פ צרכי המערכת ובהתאם להנחיות הממונים.

 

 

 

 

השכלה וניסיון מקצועי:

·       בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה/ כימיה / סביבה / גיאוגרפיה או חקלאות .

·       או תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 15 לחוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג 2012 או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות.

·       יתרון לניסיון של שנתיים בעבודה בתחום המקצועי הרלוונטי או ביחידה סביבתית ברשות מקומית/ באיגוד ערים .

·       בוגר קורס טיפול בפסולת ומחזור- יתרון.

·       ידע בתכנון מערכי מחזור- יתרון.

 

כישורים אישיים:

תקשורת ויחסי אנוש ברמה גבוהה, ייצוגיות, אחראיות ויוזמה, כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ויכולת להבין ולבקר פרשה טכנית או כל ניתוח אחר של מתקני טיפול ומחזור פסולת.

דרישות תפקיד מיוחדות:

רמת אתיקה גבוהה, עבודת שטח , יכולת לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום . 10.11.2022

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בכבוד רב,

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר