בטעינה...

מפקח ווטרינרי 58/2022

 

מפקח ווטרינרי 58/2022

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד לתפקיד מפקח ווטרינרי

 

היחידה:

השירות הווטרינרי

תואר המשרה:

מפקח ווטרינרי

דרגת המשרה ודירוגה:

6-9 מינהלי

היקף העסקה:

100%

כפיפות

מנהל השירות וטרינרי בעירייה

סוג מכרז:

פומבי

תיאור

I

מתפקיד:

ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית. איתור ולכידת בעלי חיים נטושים ופצועים ומתן מענה לפניות תושבים, כל אלו בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית).

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

‏א.     בעל תעודת 12 שנות לימוד לפחות.

‏ב.     סיום קורס מפקחים ווטרינרים של מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

א. ניסיון מקצועי

עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק.

ניסיון כמפקח ווטרינרי ־ יתרון.

 

 

 

דרישות נוספות:

‏א.     רישיון נהיגה (סוג 2) בתוקף.

‏ב.     היכרות בסיסית עם יישומי האופיס.

רישום פלילי:

היעדר רישום פלילי ו/או היעדר הרשעה שבנסיבות העניו שיש עמה קלון.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.     איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור

‏ב.     עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנות כוננות בלילות, בסופי שבוע ובחגי ישראל.

‏ג.      גישה טובה לבעלי חיים.

‏ד.      יחסי אנוש מעולים, שירותיות, אדיבות.

‏ה.     אמינות.

‏ו.       יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.

‏ז.      יכולת התמודדות עם לחץ.

‏ח.     פעילות בלבוש ייחודי (מדים).

‏ט.     ייצוגיות מול תושבים.

י. אפשרות לעבודה במשמרות.

יא. יכולת לנהוג ברכבים ייעודיים .

יב. נכונות לעבודה מאומצת.

מינהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה)

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום \23.11.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו 

 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·        תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר