בטעינה...

סגן מבקר העירייה 67/2022

 

סגן מבקר העירייה 67/2022

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

מס' מכרז פומבי 2022/67

מס' דיגיטלי 272

מכרז פומבי לתפקיד סגן מבקר העירייה

 

 

מבקר העירייה

היחידה:

סגן מבקר העירייה

תואר המשרה:

דירוג מח"ר 38-40

דרגת המשרה ודירוגה:

100%

היקף העסקה:

חיצוני

סוג מכרז:

ביצוע עבודת ביקורת פנימית על פעולות ותחומים בהתאם

לעקרונות ולכללי הביקורת הפנימית

תיאור תפקיד:

·       השכלה ודרישות מקצועיות

·       בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שהוא עו"ד או רו"ח.

עדיפות לבעלי תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, משפטים או תואר אקדמי אחר בצירוף לימודי תעודה בביקורת או בעל תואר אקדמי שלו תעודת רו"ח בתוקף או תואר

אקדמי שני בביקורת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנאי סף:

דרישות ניסיון:

א. ניסיון מקצועי

ארבע שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:

מוניציפלי או בקרה או ביקורת.

ניסיון מוכח בעריכת ביקורת של שנה אחת לפחות.

 

 

ב. ניסיון ניהולי שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות

ישירה או כהונה כעובד ביקורת בכיר (מבקר בכיר) למשך

ארבע שנים לפחות.

תושב ישראל דרישות החוק:

יחיד

אין הרשעה בעבירה שיש עמה קלון

 

אמינות, יושרה אישית, שמירה על דיסקרטיות, מקצועיות, יכולת ניתוח ועיבוד נתונים, אסרטיביות, כושר ניסוח והבעה בכתב ובע"פ

ברמה גבוהה, יכולת עבודה עם קהל ותקשורת בינאישית עם

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:


מנהלים/עובדים.

 

מבקר העירייה

כפיפות:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 22.12.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

בברכה

ד״ר סמיר מחאמיד

ראש העירייה