בטעינה...

רכז המרכז לאוניברסיטה הפתוחה –במתנס 70/2022

 

רכז המרכז לאוניברסיטה הפתוחה –במתנס 70/2022

מכרז פומבי מס' 70/2022

מס' מכרז – דיגיטלי – 275

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכז המרכז לאוניברסיטה הפתוחה –במתנ"ס הקהילתי אום אל פחם.

היחידה:

המתנ"ס הקהלתי

תואר המשרה:

רכז המרכז לאוניברסיטה הפתוחה

דרגת המשרה ודירוגה:

37-39 דירוג מח"ר

היקף העסקה:

50%

סוג מכרז:

פומבי .

תיאור תפקיד:

 

 

 

 

 

 

עבודה מול הנהלת המתנ"ס ומנהלת הקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ואדי עארה .

עבודת שטח מפגשי מידע בתיכונים פגישות עם אנשי מפתח וקשרי עם ארגונים ומוסדות בעיר אום אל פחם ובסביבה ליצירת קשרים בקהילה ולהנגשת ההשכלה הגבוהה ולשיווק תכניות מובנות לתואר ראשון ושני וליווי ותמיכה בסטודנטים בקבוצת אלה.

ריכוז אדמיניסטרטיבי של טיפול במתעניינים וסטודנטים משלב ההתעניינות ועד לסיום מסלול הלימודים .

מתן מידע על אופן הלימודים .

תיאום שיחות יעוץ לסטודנטים.

כל מטלה נוספת בתחום העיסוק הרחב.

 

 

 

 

 

‏ב.      כל משימה התחום העיסוק הרחב.

 

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

דרישות

 

שפות- ערבית-עברית ברמה גבוהה ואנגלית במידת הצורך.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-OFFlCE.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

٠     ייצוגיות

٠     גמישות

٠     יכולת עבודה בצוות.

٠     מתן מענה לקהל הפונים.

٠     העבודה בשעות הרגילות

٠     העבודה בשעות הרגילות ובשעות הלא שגרתיות לפחות שתי משמרות בערב

כפיפות:

מנהל המתנ"ס הקהילתי

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום

29.12.2022 .

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד