בטעינה...

עובד מחלקת הארנונה בעירייה 72/2022

 

עובד מחלקת הארנונה בעירייה 72/2022

מכרז פומבי מס' 72/2022

מס' דיגיטאלי 277

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד עובד מח' הארנונה בעירייה

 

היחידה:-

יחידת הכספים.

תיאור המשרה

עובד יחידת ארנונה .

 

היקף העסקה

 

100%*2

דרגת המשרה:

5-7 דירוג מנהלי

 

 

סוג המכרז:

פומבי

 

 

תיאור תפקיד :-

 

מתן שירותים לתושבים בנושא ארנונה לכל סוגי נכסים למשל מגורים ,עסקים, מחסנים וכו..עדכון חיובים וזיכויים בכרטיסי התושבים.

עיקרי התפקיד :

ניהול וחלוקת משימות לפקידים בהתאם להנחיות מנהלת המחלקה: ·

1.        מתן מענה לתושבים ופניותיהם.

2.        עדכון חיובים והכנתם לתשלום .

3.        איתור נכסים חדשים בתחומי העיר ·

4.        מדידות לצורך הטלת ארנונה ·

5.        טיפול בכל משימה הרלוונטית לתחום הארנונה.

6.        כל משימה אחרת שתוטל מהממונים.

 

 

תנאי סף:-

 

 

נסיון:-

 

השכלה ודרישות מקצועיות

12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

 

* נסיון מקצועי :- לא נדרש.

* ניסיון ניהולי – לא נדרש.

 

דרישות נוספות:-

        שפות:- הכרת שפות ערבית ועברית באופן מלא .

* יישומי מחשב:- היכרות עם תוכנות office

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

 

1.    שירותיות ועבודה מול קהל .

2.    סדר וארגון בניהול רשימות.

 

כפיפות:

מנהל יחידת הגבייה .

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקם שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 29.12.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד