בטעינה...

מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 10/2023

 

מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 10/2023

מכרז פומבי מס' 10/2023

דיגטאלי מס' 300

מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 

היחידה: 

הנדסה 

תואר המשרה: 

מנהל מחלקה תכנון עיר מבני ציבור 

דרגת המשרה ודירוגה: 

מנהל מחלקה דירוג המהנדסים/הנדסאים/אדריכלים39-41 או לפי 30%-40% משכר הבכרים כפוף באישור משרד הפנים .

  

היקף העסקה: 

100% 

סוג מכרז: 

פומבי 

תיאור התפקיד: 

אחראי על ניהול, גיבוש ויישום מדיניות הרשות לתכנון, פיתוח, בנייה ושימוש במקרקעין ונכסים של הרשות תוך שימוש מושכל ויעיל של מצאי הקרקע והנכסים הקיימים ברשות. כל מטלה ממהנדס העירייה האחראים בתחום  העיסוק הרחב 

תנאי סף: 

השכלה: 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות או הנדסאי בניה או אדריכלות. דרישות מקצועיות: 

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח-1958. 

או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים. 

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי: 

ניסיון מקצועי 

עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל - ניסיון של 3 שנים לפחות בתכנון או ניהול פרויקטים. 

עבור הנדסאי רשום - 5 שנות ניסיון כאמור לעיל. 

ניסיון ניהולי 

ניסיון ניהולי של 2 שנים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 

 

 

דרישות נוספות: 

1.                 שליטה בשפה העברית. שפות נוספות בהתאם לצורך. 

2.                 היכרות עם תוכנת האופיס. 

3.                 היכרות עם תוכנת PROJ MS

4.                 היכרות עם תוכנות שרטוט ותכנון. 

מאפייני העשייה 

הייחודיים בתפקיד: 

1.      יכולות ארגון, תיאום ובקרה 

2.      יכולת לעבוד באופן עצמאי 

3.      יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ 

4.      יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים 

 

 

5.      סמכותיות 

6.      כושר מנהיגות ויכולת הובלה 

7.      עבודה בשטח 

8.      עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך 

כפיפות: 

מקצועית וניהולית למהנדס הרשות המקומית 

העדר רישום פלילי: 

נדרש 

מינהלה: 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטליטופס מועמדות למשרהבאתר העירייה שכולל: 

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום  

26.1.2023 

מועמדים/ותשלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו. 

·                  מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.  

·                  המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.  

·                  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. 

 

 

 

בברכה 

ראש העירייה 

ד"רסמירמחאמיד