בטעינה...

שירות עיר מקדמת זכויות 14/2023

 

שירות עיר מקדמת זכויות 14/2023

 

מכרז פומבי מס' 14/2023

דיגטאלי מס' 304

 

נוסח מכרז מנהלת שירות עיר מקדמת זכויות 100%

 

תואר המשרה: מנהלת שירות עיר מקדמת זכויות

 

סוג מכרז: פומבי

 

כפיפות :- מח' רווחה.

 

דירוג ודרגה :- 39-37 דירוג מחר.

 

שיעור המשרה: 100 %.

 

 

 

תיאור תפקיד : 

הובלה והקמת שירות עירוני של עיר מקדמת זכויות - מיפוי ואיתור כלל השחקנים הרלוונטיים לתחום מיצוי הזכויות - תפעול השולחן העגול הרשתיות בתחום מיצוי זכויות בקהילה - ייזום פעילויות קהילתיות לקידום מיצוי זכויות - הובלת הקמת תשתית דאטה רשתיות.

דרישות התפקיד :
• תואר אקדמי בתחומי דעת רלוונטיים (מדעי החברה, משפטים ,עבודה סוציאלית, ניהול, מדיניות ציבורית).
• עדיפות לבעל ידע וניסיון בניהול והפעלת מתנדבים
• עדיפות לבעל ניסיון בתחום מיצוי הזכויות
• עדיפות יכולת ניהולית מוכחת כולל: ניהול אנשים, ניהול משימות, ניהול תקציבים, ניהול צוות ועבודת צוות
• בעל/ת הבנה בעבודה ארגוני, תפיסות והבנות מורכבות לעבודה בין-ארגונית ובין-אגפית בתוך הרשות המקומית: ניסיון בניהול שותפויות מורכבות, הכרות עם עבודה בין אגפית ובין ארגונית, במסגרת הרשות המקומית
• בעל/ת כלים/יכולת להטמיע ולהשריש בעבודתו הניהולית כלים ומיומנויות טכנולוגיות לניהול נתונים ומידע, עם תפיסה והבנת החשיבות להטמעת רכיב של ניהול מידע ונתונים, ידע וניסיון בעבודה מבוססת נתונים ובתהליכי הערכה ומדידה
• היכרות עם כלים טכנולוגים מגוונים ונכונות לעשות בהם שימוש
• ידע וניסיון ביזמות חברתית-קהילתית

תכונות ומאפיינים אחרים :
• מחזיק/ה בחיבור ערכי-אידאולוגי לתחום החברתי-קהילתי ולחשיבות מיצוי הזכויות
• בעל/ת מיומנויות תקשורת בין אישית גבוהות ומיומנויות תקשורת אמפטית
• בעל/ת יכולת עבודה תחת לחץ והסתגלות מהירה וגמישה לתנאי אי ודאות
• בעל/ת ראייה רחבה וכוללת
• אוהב/ת אדם ובעל אמונה בהם, ביכולותיהם ובכוחותיהם.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטליטופס מועמדות למשרהבאתר העירייה שכולל: 

 

     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון  

מסמכים רלוונטיים לתפקיד

     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים

.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום  

2.2.2023

מועמדים/ותשלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו. 

·                  מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.  

·                  המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.  

·                  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. 

 

 

 

בברכה 

ראש העירייה 

ד"רסמירמחאמיד