בטעינה...

רכז (מנהל מדור ) פיקוח וחניה 21/2023

 

רכז (מנהל מדור ) פיקוח וחניה 21/2023

 

 

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

 

 

מכרז פומבי 21/2023

 

דיגיטאלי 313

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכז (מנהל מדור ) פיקוח וחניה

 

דרגה ודירוג 39-37 דירוג מח"ר

היקף משרה %100.

כפיפות מנהל אגף שפ״ע

תיאור תפקיד

אחראי על ניהול תכנון ותפעול מדור חנייה והפיקוח העירוני: פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום סמכות הרשות המקומית במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני במטרה לשמור על סדר היום הציבורי ושיפור איכות החיים של תושבי העיר ברשות המקומית.

תחומי אחריות

ניהול מדור הפיקוח והחניה ברשות

פירוט הביצועי והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות :

•אחראי על אכיפת חוקי העזר העירוניים, חוק עזר לחניה ושמירת הסדר הציבורי.

•גיבוש , התווייה וביצוע מדיניות העירייה בתחום אכיפת חוקי העזר ובהתאם לצרכי הרשות המקומית ואוכלוסייתה.

•ביצוע פעולות מניעה, פיקוח, והרתעה בעבירות על חוקים ותקנות בתחום סמכותה של הרשות המקומית.

•עבודה מול גורמי העירייה השונים וייצוג פקחי המחלקה מול גורמי החוץ.

•תכנון ובניית תקציב שנתי למחלקה בתאום עם מנהל אגף שפ״ע

•תכנון ובניית תכניות עבודה תקופתיות שי היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען ויישום המדיניות בתחום

הפקת דוחות חודשיים ותקופתיים להנהלת הרשות

אחראי על ביצוען של פעולות פקוח החניה ברשות בהתאם לחוקי העזר העירוניים בהתייחס לתלונות העולות מהמוקד הרשותי

בקרה על מערך התכנון וביצוע פרויקטים ותוכניות בתחומי החניה הציבורית

פיקוח על הסדרת רשות החניה , כולל וידוא, אישור, הגדרות חניה והנפקת היתרי חניה

ביצוע סיורים יזומים בשטח לאיתור מפגעים לרבות פעילות מול ציבור בעלי העסקים, כולל טיפול ברכבים נטושים וגרוטאות.

•ביצוע פיקוח ובקרה על העבודה השוטפת של המחלקה.

•ניהול צוות העובדים לרבות גיוסם, הנחייתם, הכוונתם, הדרכת והכשרתם המקצועית.

•הכנת סידור עבודה יומי ותכנית עבודה אחודה שבועית אשר כוללת את פירוט המשימות, דרכי הפעולה להשגתן, צוותים שלכ״א, האמצעים ולוח הזמנים.

אחראי על ניהול פיקוח ובקרה על כלים וציוד הצוות כגון : מסופונים, פנקסי אכיפה, ערכת פקח, מכשירי קשר, רכבים וכיוצ״ב

ניהול והפעלת צוותי אכיפה, הכוונה, יעוץ פיקוח ובקרה

ייצוג הרשות מול בית משפט

השתתפות בוועדות עירוניות

•ביצוע כל מטלה המנותבת ע״י הממונה הישיר.

 

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :

        העדר רישום פלילי

        רישיון נהיגה B בתוקף

        שליטה ביישומי office

        ערבית ועברית ברמה גבוהה

        כישורים אישיים • אמינות ויושרה.

        •יכולת עבודה בצוות ואל מול גורמים שונים.

        •יכולת התמודדות עם לחץ.

        •ערנות ודריכות.

        •יחסי אנוש מעולים.

        •ייצוגיות וסמכויות.

        •קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה.

        •יוזמה ויצירתיות.

        •כושר התבטאות בכתב ובע״פ.

        •בעל יכולת שיקול, שיפוט, קבלת החלטות וניהול משא ומתן.

        •בעל כושר ארגון וניהול, הפעלה, פיקוח, תכנון, ביצוע, הדרכה וייעוץ.

        •עבודה בשעות לא שגרתיות, לילות, סופי שבוע וחגים.

תנאים תקדימים לתינוי :

השכלה ודרישות מקצועיות;

•בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

     או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג־2012.

     או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.

     עבור הנדסאי רשום 6 שנות ניסיון כאמור לעיל.

      עבור טכנאי מוסמך 7 שנות ניסיון כאמור לעיל.

ניסיון ניהולי:

      ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

קורסים והכשרות מקצועיות:

      סיום בהצלחה קורס פקחים עירוניים תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקם שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 9.2.2023.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד