בטעינה...

פנימי:עובדת סוציאלית מדריך/ה צוותים חינוכיים ביחידה לטיפול בפרט D01/2023

 

פנימי:עובדת סוציאלית מדריך/ה צוותים חינוכיים ביחידה לטיפול בפרט D01/2023

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

D01/2023 מכרז פנימי

מס דיגיטאלי 367

 

 

 

שם התפקיד: עובדת סוציאלית מדריך/ה צוותים חינוכיים ביחידה לטיפול בפרט

היקף משרה :- 75%

כפיפות מקצועית: אגף החינוך

כפיפות ניהולית: מנהל היחידה לטיפול בפרט

מהות התפקיד: הנחיה וליווי צוותים חינוכיים בבתי ספר יסודיים וחט"בים, עבודה פרטנית וקבוצתית בקשר לעבודה עם תלמידים במצבי סכנה וסיכון (תלמידים בהדרה או שנמצאים על הקצה).

 

עיקרי התפקיד:

כללי

v    השתתפות בוועדות בין מקצועיות .

v    הדרכה פרטנית למורים ומחנכים.

v    הדרכה קבוצתית לצוות הלימודי בבית הספר

v    ליווי והדרכת מנהל בית הספר.

v    ליווי רכז\ת ההשתלבות ויועצת ביה"ס.

v    התערבות מול ההורים במידת הצורך.

v    כל משימה תוטל בתחום העיסוק הרחב.

 

כישורים ויכולות נדרשות:

v    יכולת עבודה בצוות מגוון.

v    נכונות לקבלת הדרכה פרטנית וקבוצתית.

v    נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

v    יישום תכניות עבודה

v    כל מטלה נוספת לפי הנחיות הממונה הישיר.

 

 

 

 

דרישות התפקיד ( תנאי סף ) :

השכלה – תואר אקדמי או עבודה סוציאלית , שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. , רשום בפנקס העובדים הסוציאליים

 

ניסיון מקצועי

ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום התפקיד או הנחית קבוצות.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר עד מיום 30.03.2023.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד