בטעינה...

רכזת /מעורבות חברתית למרכז 49/2023

 

רכזת /מעורבות חברתית למרכז 49/2023

 

 

 

מכרז פומבי מס' 49/2023

מס' דיגטאלי 372

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכזת /מעורבות חברתית למרכז

 צעירים.

היקף משרה: 100%.

דירוג: חינוך,נוער וקהילה .

דרגה: לפי התואר. 

תיאור תפקיד:
ריכוז והפעלה של תכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית למען הקהילה.

 

תחומי אחריות:
.1
ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח.

הקמה והפעלה של תכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה.
איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביבנה.
ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה השנתית.
תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התכנית.

.2 הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה.

יישום מפגשי צעירים
מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות.
מעקב ובקרה אחר הפעילות
מתן דיווחים שוטפים על פעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים ברשות המקומית.

מאפייני עשייה ייחודיים
עבודה בשעות לא שגרתיות.
עבודה עם צעירים (18-40).

 

כפיפות

למנהל מרכז הצעירים(בליווי מנהל התכנית במשרד לשוויון חברתי).

 

 

 

 

ידע והשכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
שליטה ב- OFFICE

 

ניסיון מקצועי:
בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים.
בעל ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים.
 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 13.04.2023

 

 

בבר

 

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד

 

ד"ר סמיר מחאמיד