בטעינה...

תפקיד רכז צעירים "ביטא 60/2023

 

תפקיד רכז צעירים "ביטא 60/2023

 


بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

 

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

מכרז פומבי 60/2023

מס דיגיטאלי 400

 

עירייה אום א.א פחם מודעה על צורך למלא תפקיד רכז צעירים "ביטא"

היקף משרה:100%.

דירוג ודרגה :37-39 לבעלי תואר אקדמי במדעי החברה והרווח או לפי הסכם העוס"ים החדש לבעלי תור עובד סוציאלי או דירוג חינוך נוער וקהילה לבעלי תואר אקדמאי חינוך בלתי פורמאלי .

 

כפיפות :משרד הבינוי והשיכון, אגף שיקום שכונות .

מהות התפקיד:
קידום צעירים המתגוררים בשכונות שיקום (מוביליות חברתית) בציר אישי, חברתי וקהילתי.

עיקרי התפקיד:

1 .כתובת ראשונה ומרכזית לצעירים בשכונה.

2 .מתן ייעוצים אישיים לצעירים על מנת לסייע להם בתהליך הפיתוח האישי.

3 .ייצוג הצרכים של הצעירים בפני נציגי הגורמים העירוניים והממשלתיים המטפלים בתחום צעירים.

4 .הכוונת אוכלוסיות יעד לתכניות השונות על פי המתאים להם.

5 .הפעלת תכניות קיימות ויוזמה של פרויקטים חדשים בהתאם לצורך לטובת מיצוי הפוטנציאל האישי של הצעירים.

6 .הפעלת תכניות המשפרות את החיים בשכונה כמו: שיפור תנאי המגורים הפיזיים בשכונה והתאמתם לצרכי הצעירים; שיפור השירותים החברתיים (חינוך, תעסוקה וקהילה) והתאמתם לצעירים ולצרכיהם המגוונים.

7 .פיתוח שיתופי פעולה עם תושבים, רשות מקומית, משרדי ממשלה, גופים פעילים בתחום, ארגונים וולונטריים והמגזר העסקי בדגש על שיתופם של צעירים תושבי השכונה בשלבי התכנון וביצוע התוכניות.

8 .מיפוי ואיתור הצעירים באמצעות בדיקת מקורות מידע שונים וכן עריכת סקרים, מיפויים ואיתור אקטיבי ועדכני.

9 .מיפוי השירותים הקיימים, ויצירת שולחן עבודה משותף לגופים השונים המפעילים תכניות לצעירים בישוב ובשכונה.

10 .סיוע בתכנון ותקצוב תכנית העבודה השנתית בתחום הצעירים, כולל רישום ומעקב אחרי ביצוע.

11 .הובלת קבוצות צעירים בתחומים שונים (זהות ושייכות, מנהיגות וכו').

     
תנאי סף

      בעל/ת תואר אקדמי במדעי החברה והרוח, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ תואר B.A .

עדיפות תינתן לבעל תואר עובד סוציאלי בעל התמחות בעבודה קהילתית או לבעל תואר ב.א באחד התחומים הבאים: מדעי ההתנהגות, ייעוץ מקצועי, חינוך בלתי פורמלי.

ניסיון

שנתיים ניסיון בהפעלת תכניות חברתיות רצוי בתחום הצעירים, תעסוקה והשכלה, דיור ואיכות סביבה או קהילה.

ניסיון בניהול פרויקט חברתי או קהילתי בשטח – יתרון.
היכרות עם ארגונים, מוסדות והזירה החינוכית והחברתית של אוכלוסיית הצעירים.

נכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות כולל אחר הצהריים וערב.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 25.05.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·        מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·        המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

בברכה

ד״ר סמיר מחאמיד

ראש העירייה