בטעינה...

רכז התנדבות לשירות המשלים למשפחות בעלי צרכים מיוחדים 74/2023

 

רכז התנדבות לשירות המשלים למשפחות בעלי צרכים מיוחדים 74/2023

מכרז פומבי מס' 2023/74

מס' דיגיטלי – 426

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכז התנדבות לשירות המשלים למשפחות בעלי צרכים מיוחדים.

 

 

 

אחוז משרה : 25%

דרגה ודירוג : 37 - 39 לבעלי תואר אקדמי או/ לפי הסכם הקיבוצי החדש לעובדים סוציאליים מיום 01.09.2022 כפוף לאישור וההכרה ותקצוב משרד הרווחה ( עם דרגה ניהול 1) .

כפיפות : מנהלת מחלקת רווחה

תיאור תפקיד

• סיוע למנהל בהפעלת המרכז ובבניית תכוניות קהילתיות

• מיפוי צרכי ההתנדבות , גיוס מתנדבים, בניית תוכנית התנדבות,

ליווי ושימור מתנדבים

• בניית תכוניות הכשרה למתנדבים ואחריות על ביצוען

• יצירת שותפויות עם גורמים רלוונטיים ברשות

 

דרישות התפקיד:

• בעל תואר ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .עדיפות לבעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית -רישום בפנקס –חובה.

רקע מקצועי בתחומים חברתיים וניסיון בתחום הצרכים המיוחדים- חובה.

• הכרות עם עולם ההתנדבות ורקע של עבודה עם מתנדבים – יתרון.

• פניות וגמישות בשעות העבודה (בוקר, צהריים, ערב)

• יחסי אנוש טובים

• יכולת לעצמאות בתפקיד

• יכולת עבודה בצוות ויצירת שיתופי פעולה

• יכולת להנעה וגיוס מתנדבים.

עבודה עם רכזי תכניות העוני, הסיכון והפיקוח המחוזי בתחומי העיסוק.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 20.07.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד