בטעינה...

תוצאות המכרזים לשנת 2018

 

תוצאות המכרזים לשנת 2018

 ملاحظة: هناك مناقصات تحمل ارقام قديمة ولكن بسبب اشكاليات واسباب مختلفة تم البت فيها  خلال هذه السنة.

 

מכרז

נושא

זוכה

2018/01

עב' פיתוח חצרות וחניון בשכונת אלג'זאלאת

מ.מ אבן פינה 2015 בע"מ   .

 

2018/03

פינוי פסולת קשוחה מאתר עין אלזיתונא .

זכרייה אבו אלחסן בע"מ .

2014/06

גני ילדים עין אבראהים

 

א.ח.חאלד לבנייה בע"מ  .

2016/21

גנים אלד'הר +מעון יום אלד'הר

א.ח.חאלד לבנייה בע"מ  .

11/2018

מתן שירותי גבייה

מיטב שירותים לרשות בע"מ.

04/2018

התקנת מערכת גילוי אש, תאורת חירום ומערכת כריזה

מערכות העמקים בע"מ

05/2018

ליקוי שמיעה שנתי בבתי הספר

מחאמיד  אימן

06/2018

שיפוצים בבתי ספר  (תיכון מקיף,ואדי אלנסור,אלח'יאם )

מחאמיד עיסא

07/2018

שיפוצים בבתי ספר  (אלאחווה ,חדיגה ,אלג'זאלי )

מחאמיד עבד אלבאסט.

08/2018

שיפוצים בבתי ספר  (אלזהראא ,עראק אלשבאב ) .

מחאמיד עבד אלבאסט.

12/2018

עבודות פיתוח פארק אלמסאיאת

מ.מ. אבן פינה 2015 בע"מ.

13/2018

אספקת מחשבים וציוד היקפי (הנגשה פרטנית)

מרכז המחשב והאינטרנט