בטעינה...

מכרזים חדשים

מכרזים חדשים

 
# שם הקובץ גרסת PDF גרסה נגישה
1 תשובות לשאלות הבהרה: תכנון מרכז רב תכליתי עין אבראהים 51/2023 לחצו כאן לחצו כאן
2 תשובות לשאלות הבהרה: פיקוח אחזקת כבישים 47/2023 לחצו כאן לחצו כאן
3 תשובות לשאלות הבהרה: השכרת מדפסות למוסדות עיריית אום אל פחם 50/2023 לחצו כאן לחצו כאן
4 הבהרות בנושא מכרז ריהוט 49/2023 לחצו כאן לחצו כאן
5 תשובות לשאלות הבהרה: הסעות מזדמנות והסעות מחלקת רווחה 48/2023 לחצו כאן לחצו כאן
6 תשובות לשאלות הבהרה: הכנת תכנית עירונית להצללה ולקירור באמצעות עצים 41א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
7 תכנון מרכז רב תכליתי עין אבראהים 51/2023 לחצו כאן לחצו כאן
8 השכרת מדפסות למוסדות עיריית אום אל פחם 50/2023 לחצו כאן לחצו כאן
9 אספקת ריהוט למוסדות העירייה 49/2023 לחצו כאן לחצו כאן
10 הסעות מזדמנות והסעות מחלקת רווחה 48/2023 לחצו כאן לחצו כאן
11 פיקוח אחזקת כבישים 47/2023 לחצו כאן לחצו כאן
12 תשובות לשאלות הבהרה: לתחזוקת כר דשא עבור במגרש השלום44/2023 לחצו כאן לחצו כאן
13 מדביר לטיפול במפגעי מזיקים 43/2023 לחצו כאן לחצו כאן
14 הכנת תכנית עירונית להצללה ולקירור באמצעות עצים 41א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
15 שירותי אדריכלות נוף לצורך פיתוח ושיקום אתר עין אלנבי 37א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
16 לתחזוקת כר דשא עבור במגרש השלום עיריית אום אל-פחם 44/2023 לחצו כאן לחצו כאן
17 תשובות לשאלות הבהרה: הכנת תכנית עירונית להצללה ולקירור באמצעות עצים 41/2023 לחצו כאן
18 שאלות הבהרות בעניין מכרז בשר ומזון וחומרי ניקיון – מס המכרז 23/2023 לחצו כאן לחצו כאן
19 הארכת מועד הגשה: 23/2023, 35/2023, 36/2023, 37/2023, 38/2023, 40/2023 לחצו כאן לחצו כאן
20 תשובות לשאלות הבהרה:למתן שירותי ניקיון למבנה עיריית אום אל-פחם 38/2023 לחצו כאן
21 הארכת מועדי הבהרות שאלות והגשת מסמכי מכרז 23/2023 אספקת בשר וציוד מזון וחומרי ני לחצו כאן לחצו כאן
22 קול קורא לבחירת ספק לכתיבת והפעלת תוכניות העשרה לצעירים בתחום התקשורת והמדיה לחצו כאן לחצו כאן
23 הכנת תכנית עירונית להצללה ולקירור באמצעות עצים 41/2023 לחצו כאן לחצו כאן
24 תשובות לשאלות הבהרה: מכרז לאספקת ריהוט גני ילדים 39/2023 לחצו כאן לחצו כאן
25 תשובות לשאלות הבהרה:שירותי אדריכלות נוף לצורך פיתוח ושיקום אתר עין אלנבי 37/2023 לחצו כאן לחצו כאן
26 הפעלת קפיטריה/מזנון במרכז קהילתי-מתנ"ס 40/2023 לחצו כאן לחצו כאן
27 עבודות אחזקה שוטפת- שיקום של שטחי גינון ציבוריים 36/2023 לחצו כאן לחצו כאן
28 למתן שירותי ניקיון למבנה עיריית אום אל-פחם 38/2023 לחצו כאן לחצו כאן
29 הפעלת – ניידת כתובת רחוב 35/2023 לחצו כאן לחצו כאן
30 מכרז לאספקת ריהוט גני ילדים 39/2023 לחצו כאן לחצו כאן
31 מכרז לאספקת בשר,דברי מזון ודברי נקיון 23/2023 לחצו כאן לחצו כאן
32 שירותי אדריכלות נוף לצורך פיתוח ושיקום אתר עין אלנבי 37/2023 לחצו כאן לחצו כאן
33 מכרז לאספקת ציוד הנגשה פרטנית 34/2023 לחצו כאן לחצו כאן
34 הקמת אולם ספורט אסכנדר 25א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
35 מכרז לאספקת מערכת תאורה לסינמטיק 20א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
36 תשובות לשאלות הבהרה: תכנון מרכז שיקום וטיפול יומי 33/2023 לחצו כאן לחצו כאן
37 תשובות לשאלות הבהרה: גני ילדים אלמגד 26א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
38 תשובות לשאלות הבהרה: עריכת תוכנית היערכות לשינויי אקלים 32/2023 לחצו כאן לחצו כאן
39 תכנון מרכז שיקום וטיפול יומי 33/2023 לחצו כאן לחצו כאן
40 עבודות תיקונים, אחזקה של כבישים ומדרכות וקווי ניקוז 30/2023 לחצו כאן לחצו כאן
41 החברה הכלכלית: עבודות פיתוח והקמת שצ"פ פארק המזרקה 03/2023 לחצו כאן לחצו כאן
42 מסמכי שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר אום אל פחם 29/2023 לחצו כאן
43 מסמכים מעודכנים להקמת אולם ספורט אסכנדר 25/2023 לחצו כאן
44 גני ילדים אלמגד 26א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
45 עריכת תוכנית היערכות לשינויי אקלים 32/2023 לחצו כאן לחצו כאן
46 שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים ציבוריים ("גני ילדים אלמועלקה") 31/2023 לחצו כאן לחצו כאן
47 הקמת אולם ספורט אסכנדר 25/2023 לחצו כאן לחצו כאן
48 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר אום אל פחם 29/2023 לחצו כאן לחצו כאן
49 מהנדס לאספקת שירותי ליווי הנדסי עבור עיריית א.א.פחם 24/2023 לחצו כאן לחצו כאן
50 החברה הכלכלית: הקמת מבנה מסחרי 02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
51 תשובות לשאלות הבהרה: שירותי אכיפה באמצעות גובי מס 13.2023 לחצו כאן לחצו כאן
52 הארכה: שירותי אכיפה באמצעות גובי מס 13.2023 לחצו כאן
53 תשובות לשאלות הבהרה: יועץ למיצוי תקציבי משרד החינוך 18/2023 לחצו כאן לחצו כאן
54 אספקת מערכת תאורה לסינמטיק אום אל פחם 20/2023 לחצו כאן לחצו כאן
55 הארכה: שירותי אכיפה באמצעות גובי מס 13/2023 לחצו כאן
56 הארכה: יועץ למיצוי תקציבי משרד החינוך 18/2023 לחצו כאן
57 שירותי ייעוץ, קידום וליווי תכניות עבור עיריית אום אל פחם-אגף ההנדסה 17/2023 לחצו כאן
58 שירותי אכיפה באמצעות גובי מס 13/2023 לחצו כאן
59 יועץ למיצוי תקציבי משרד החינוך 18/2023 לחצו כאן לחצו כאן
60 שירותי תכנון איחוד וחלוקה 14/2023 לחצו כאן לחצו כאן
61 אב בית ואחראי אחזקה למבנה המתנ"ס 16/2023 לחצו כאן לחצו כאן
62 תשובות לשאלות הבהרה: אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות 01/2023 לחצו כאן
63 תשובות לשאלות הבהרה: מתן שירותי חקירה 12/2023 לחצו כאן לחצו כאן
64 ביצוע פרויקטים של עצמאות והתייעלות אנרגטית 07/2023 לחצו כאן
65 אספקת שרותי חקירה 12/2023 לחצו כאן
66 אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות 01/2023 לחצו כאן לחצו כאן
67 מנהל מוצע להקמת סינמטק בחברה הערבית 11/2023 לחצו כאן לחצו כאן
68 הקמת גני ילדים בשכונת אלמועלקה 08/2023 לחצו כאן לחצו כאן
69 אספקת מנות חמות 05/2023 לחצו כאן לחצו כאן
70 הפעלת – ניידת כתובת רחוב 06/2023 לחצו כאן לחצו כאן
71 עבודות תקשורת ,רשתות ומערכות שונות 10/2023 לחצו כאן לחצו כאן
72 בניית בית ספר יסודי אלמחגר 02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
73 הפעלת סיירת כתובת רחוב 47/2022 לחצו כאן
74 תשובות לשאלות הבהרה:שירותי ניקיון, גינון ואחזקה לבניין שער העיר45/2022 לחצו כאן לחצו כאן
75 הפעלת מרכז - הלב - המרחב הפתוח לנערות וצעירות לחצו כאן
76 החברה הכלכלילת: עבודות בניה ופיתוח בית עלמין באזור ואד מלחם 09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
77 תשובות לשאלות הבהרה: הליך מיתוג עירוני לחצו כאן לחצו כאן
78 שירותי ניקיון, גינון ואחזקה לבניין שער העיר45/2022 לחצו כאן לחצו כאן
79 קול קורא להגשת הצעה לליווי הליך מיתוג עירוני לחצו כאן לחצו כאן
80 מתן שירותי ניהול תכנון עבור העירייה 44/2022 לחצו כאן לחצו כאן
81 תשובות לשאלות הבהרה: מעודכן: מתן שירותים והתייעצויות בנושא נגישות 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
82 מעודכן: מתן שירותים והתייעצויות בנושא נגישות 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
83 הפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה 43/2022 לחצו כאן לחצו כאן
84 החברה הכלכלית: הקמת מבנה מסחרי 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
85 אספקת ציוד מעבדות לבתי ספר באום אל פחם 40/2022 לחצו כאן לחצו כאן
86 גני ילדים אלחריקה 39/2022 לחצו כאן לחצו כאן
87 תשובות לשאלות הבהרה: תוכנית לפיתוח מנהלים בדרגי ביניים 33/2022 לחצו כאן
88 מסמכי המכרז ביצוע מבנה 21+ 19/2022
89 החברה הכלכלית: עבודות פיתוח בעיר אום אל פחם 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
90 ביצוע מבנה 21+ 19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
91 תוכנית לפיתוח מנהלים בדרגי ביניים 33/2022 לחצו כאן לחצו כאן
92 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 34/2022 לחצו כאן לחצו כאן
93 תשובות לשאלות הבהרה: תכנון מבנה רווחה רב תכליתי 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
94 שירות ואחזקת מעיליות עבור עיריית אום אל-פחם 32/20222 לחצו כאן לחצו כאן
95 אספקת כלי כתיבה וציוד משרדי עבור עיריית אום אל-פחם 30/2022 לחצו כאן לחצו כאן
96 מכרז לאספקת שירות הסעות עבור עיריית אום אל-פחם 29/2022 לחצו כאן לחצו כאן
97 ניהול ופיקוח עבודות אחזקת כבישים עבור עיריית אום אל-פחם 28/2022 לחצו כאן לחצו כאן
98 תכנון מבנה רווחה רב תכליתי 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
99 שאלות הבהרה: תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20ב/2022 לחצו כאן לחצו כאן
100 שירות ניהול צוות חדשנות במסגרת תכנית הזירה 26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
101 תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20ב/2022 לחצו כאן לחצו כאן
102 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר אום אל פחם 24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
103 ביצוע עבודות תיקונים ואחזקה של כבישים ומדרכות וקווי ניקוז 22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
104 ציוד למגמות טכנולוגיות וציוד למגמות מיכטרוניקה 23/2022 לחצו כאן לחצו כאן
105 אחזקה שוטפת, שיקום של שטחי גינון ציבוריים 06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
106 תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
107 שאלות הבהרה: תכנון בית ספר יסודי קטאין אלשומר 17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
108 תכנון בית ספר יסודי קטאין אלשומר 17/2022 לחצו כאן
109 תשובות לשאלות הבהרה: ציוד בית ספר אסכנדר אום אל פחם 3/2022א לחצו כאן לחצו כאן
110 שירותי ניהול ופיקוח על מרכז 21 +, מרכז שירותים פסיכולוגיים 16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
111 שירותי ניהול ופיקוח מעון יום ומועדון נוער קטאין אלשומר 15/2022 לחצו כאן לחצו כאן
112 שירותי ניהול ופיקוח על מרכז חינוך טכנולוגי 14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
113 תכנון מרכז שיקום האסיר וגמילה מסמים 13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
114 ציוד בית ספר אסכנדר אום אל פחם 3/2022א לחצו כאן לחצו כאן
115 מבנה למרכז אומנות/פארק אסכנדר 09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
116 החברה הכלכלית: תשובות לשאלות הבהרה תכנון פארקים בשטח כ 85 דונם 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
117 תשובות לשאלות הבהרה מכרז עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 12/2022 לחצו כאן
118 עדכון: החברה הכלכלית: ביצוע עבודות מבנה מסחרי ועבודות פיתוח 01/2022 לחצו כאן
119 עדכון מכרז החברה הכלכלית: ביצוע עבודות בנייה חניון באלזהראא 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
120 החברה הכלכלית: תכנון פארקים בשטח כ 85 דונם 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
121 עבודות סילוק, הרחקה, גרירה, אחסנה וגריטה של גרוטאות רכב 2א/2022 לחצו כאן לחצו כאן
122 עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
123 עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
124 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות להקמת גן משחקים אלמלסאא 03/2022 לחצו כאן לחצו כאן
125 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות בנייה חניון באלזהראא 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
126 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות מבנה מסחרי ועבודות פיתוח 01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
127 אספקה אחזקה ותיקון מכונת צילום לעירייה 10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
128 שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים ציבוריים (אולם ספורט אלדהר) 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
129 ציוד למגמות טכנולוגיות וציוד למגמות מכטרוניקה לבתי ספר 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
130 עבודות פיתוח באתר בית קברות זמזם (עין אלשערה) 01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
131 אספקת ציוד וריהוט לגנים בעיר 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
132 ביצוע עבודות סילוק, הרחקה, גרירה, אחסנה וגריטה 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
133 החברה הכלכלית: עבודות פיתוח מתחם ספורט ומשחקים אלבאטן 06/2021 לחצו כאן לחצו כאן
134 קבלת שירותים משפטיים 26/2021 לחצו כאן לחצו כאן
135 החברה הכלכלית : שיורתי הנדסה ללווי פרויקטים תכנון וביצוע 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
136 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 10/2021 לחצו כאן
137 שירותי ניהול אירועים והפקות לתיאטרון וסינמטיק 24/2021 לחצו כאן לחצו כאן
138 העמותה לקידום החינוך והרווחה: עבודות שיפוץ מרכז התפתחות הילד 11א/2021 לחצו כאן לחצו כאן
139 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 23/2021 לחצו כאן לחצו כאן
140 החברה הכלכלית:עבודות פיתוח וקירות כביש אלאקוואס ועין כאלד 04/2021 לחצו כאן לחצו כאן
141 לשאלות הבהרה מכרז פומבי 22/21 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות לחצו כאן לחצו כאן
142 מתן שירותי ניהול תכנון 16/2021 לחצו כאן לחצו כאן
143 אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות 22/2021 לחצו כאן לחצו כאן
144 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז -צופן- לחצו כאן לחצו כאן
145 החברה הכלכלית: לביצוע עבודות פתוח והקמת מגרשי מיני פיץ 03/2021 לחצו כאן לחצו כאן
146 מענה לשאלות הבהרה תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
147 הארכת מועד: תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
148 מענה לשאלות הבהרה למכרז 21/2021 – הצעות למתן שירותי גבייה לחצו כאן לחצו כאן
149 שאלות ותשובות בעניין תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק 20/2021 לחצו כאן לחצו כאן
150 הארכת מועדים – מכרז שירותי גבייה 21/2021 לחצו כאן לחצו כאן
151 המסמכים המעודכנים למכרז שרותי גבייה 21/2021 לחצו כאן
152 שירותי גביה 21/2021 לחצו כאן לחצו כאן
153 שאלות ותשובות בעניין מכרז כלי כתיבה וציוד משרדי 15/2021 לחצו כאן לחצו כאן
154 לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק 20/2021 לחצו כאן לחצו כאן
155 תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
156 ציוד מעבדות בית ספר חדיגה 17/2021 לחצו כאן לחצו כאן
157 כלי כתיבה וציוד משרדי 15/2021 לחצו כאן לחצו כאן
158 שאלות ותשובות בעניין שירותי שמירה ואבטחה למבני העירייה 14/2021 לחצו כאן
159 שאלות ותשובות בעניין שירותי ניקיון למבני העירייה 13/2021 לחצו כאן
160 שירותי שמירה ואבטחה למבני העירייה 14/2021 לחצו כאן לחצו כאן
161 שירותי ניקיון למבני העירייה 13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
162 התקנת מספרים לבתים וחלק משלטי הרחובות החסרות ברחבי העיר 12/2021 לחצו כאן לחצו כאן
163 קבלת שירותים של יועץ סביבתי 11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
164 עבודות פיתוח גנים אלביאר 09/2021 לחצו כאן לחצו כאן
165 שאלות ותשובות בעניין מכרז גבייה משפטית 07/2021 לחצו כאן
166 הארכת מכרז גביה משפטית 07/2021 לחצו כאן לחצו כאן
167 מכרז להשכרת בניין 03א/2021 לחצו כאן לחצו כאן
168 שאלות ותשובות 2 -מכרז מערכות מידע- 01/2021 לחצו כאן
169 שירותי גבייה משפטית 07/2021 לחצו כאן לחצו כאן
170 קירוי מגרש אלתסאמח 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
171 שאלות ותשובות -מכרז מערכות מידע- 01/2021 לחצו כאן
172 שירותי ייעוץ ארגוני 02/2021 לחצו כאן לחצו כאן
173 יישום, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה 01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
174 ציוד וריהוט למעבדות 23/2020 לחצו כאן לחצו כאן
175 תשובות הבהרה למכרז מס 26/2020 לחצו כאן
176 עבודות פיתוח בפארק עין אברהים 20/2020 לחצו כאן לחצו כאן
177 מערכות סולאריות ליצור חשמל על מבני ציבור 26/2020 לחצו כאן לחצו כאן
178 אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקני שילוט אלקטרוניים 21/2020 לחצו כאן לחצו כאן
179 תשובות הבהרה בנושא קהילה תומכת 18-2020 לחצו כאן לחצו כאן
180 תשובות הבהרה בנושא מרכז יום לקשיש 17-2020 לחצו כאן לחצו כאן
181 הפעלת קהילה תומכת לקשישים 18/2020 לחצו כאן לחצו כאן
182 הפעלת מעון יום לקשיש 17/2020 לחצו כאן לחצו כאן
183 שיקום דרכים חקלאיות 19/2020 לחצו כאן לחצו כאן
184 ריהוט לגני עין אלשערה ועין אבראהים 15/2020 לחצו כאן לחצו כאן
185 קבלת שירותים משפטיים 12/2020 לחצו כאן לחצו כאן
186 עבודות שיפוץ מגרש כדורגל אלבאטן 13/2020 לחצו כאן לחצו כאן
187 הארכת מועד: בניית גני ילדים עין גראר 09/2020 לחצו כאן לחצו כאן
188 התייעלות אנרגטית ותאורה חכמה 11/2020 לחצו כאן לחצו כאן
189 בניית גני ילדים עין גראר 09/2020 לחצו כאן לחצו כאן
190 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 07/202 לחצו כאן לחצו כאן
191 הארכת מועד הגשה: איסוף ופינוי של פסולת אריזות קרטון 06/2020 לחצו כאן לחצו כאן
192 איסוף ופינוי של פסולת אריזות קרטון 06/2020 לחצו כאן לחצו כאן
193 חברה כלכלית-פיתוח מגרשים בשכונת עקאדה 01-2020 לחצו כאן לחצו כאן
194 ציוד וריהוט למעבדות 01/2020א לחצו כאן לחצו כאן
195 פעם שניה: הארכת מועד הגשת מכרז ביצוע עבודות במבנה הפייס 2-2020 לחצו כאן לחצו כאן
196 הארכת מועד הגשת מכרז ביצוע עבודות במבנה הפייס 2-2020 לחצו כאן לחצו כאן
197 בנייה קלה – יסודי אלחנסאא 04/2020 לחצו כאן לחצו כאן
198 שיפוץ מעבדות - תיכון מקיף 03/2020 לחצו כאן לחצו כאן
199 השלמת מבנה מרכז תרבות ומרכז צעירים פיס 2/2020 לחצו כאן לחצו כאן
200 ציוד וריהוט למעבדות 01/2020 לחצו כאן לחצו כאן