בטעינה...

מכרזים חדשים

מכרזים חדשים

 
# שם הקובץ גרסת PDF גרסה נגישה
1 קול קורא להגשת הצעה לליווי הליך מיתוג עירוני לחצו כאן לחצו כאן
2 מתן שירותי ניהול תכנון עבור העירייה 44/2022 לחצו כאן לחצו כאן
3 תשובות לשאלות הבהרה: מעודכן: מתן שירותים והתייעצויות בנושא נגישות 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
4 מעודכן: מתן שירותים והתייעצויות בנושא נגישות 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
5 הפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה 43/2022 לחצו כאן לחצו כאן
6 החברה הכלכלית: הקמת מבנה מסחרי 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
7 אספקת ציוד מעבדות לבתי ספר באום אל פחם 40/2022 לחצו כאן לחצו כאן
8 גני ילדים אלחריקה 39/2022 לחצו כאן לחצו כאן
9 תשובות לשאלות הבהרה: תוכנית לפיתוח מנהלים בדרגי ביניים 33/2022 לחצו כאן
10 מסמכי המכרז ביצוע מבנה 21+ 19/2022
11 החברה הכלכלית: עבודות פיתוח בעיר אום אל פחם 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
12 ביצוע מבנה 21+ 19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
13 תוכנית לפיתוח מנהלים בדרגי ביניים 33/2022 לחצו כאן לחצו כאן
14 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 34/2022 לחצו כאן לחצו כאן
15 תשובות לשאלות הבהרה: תכנון מבנה רווחה רב תכליתי 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
16 שירות ואחזקת מעיליות עבור עיריית אום אל-פחם 32/20222 לחצו כאן לחצו כאן
17 אספקת כלי כתיבה וציוד משרדי עבור עיריית אום אל-פחם 30/2022 לחצו כאן לחצו כאן
18 מכרז לאספקת שירות הסעות עבור עיריית אום אל-פחם 29/2022 לחצו כאן לחצו כאן
19 ניהול ופיקוח עבודות אחזקת כבישים עבור עיריית אום אל-פחם 28/2022 לחצו כאן לחצו כאן
20 תכנון מבנה רווחה רב תכליתי 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
21 שאלות הבהרה: תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20ב/2022 לחצו כאן לחצו כאן
22 שירות ניהול צוות חדשנות במסגרת תכנית הזירה 26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
23 תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20ב/2022 לחצו כאן לחצו כאן
24 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר אום אל פחם 24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
25 ביצוע עבודות תיקונים ואחזקה של כבישים ומדרכות וקווי ניקוז 22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
26 ציוד למגמות טכנולוגיות וציוד למגמות מיכטרוניקה 23/2022 לחצו כאן לחצו כאן
27 אחזקה שוטפת, שיקום של שטחי גינון ציבוריים 06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
28 תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
29 שאלות הבהרה: תכנון בית ספר יסודי קטאין אלשומר 17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
30 תכנון בית ספר יסודי קטאין אלשומר 17/2022 לחצו כאן
31 תשובות לשאלות הבהרה: ציוד בית ספר אסכנדר אום אל פחם 3/2022א לחצו כאן לחצו כאן
32 שירותי ניהול ופיקוח על מרכז 21 +, מרכז שירותים פסיכולוגיים 16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
33 שירותי ניהול ופיקוח מעון יום ומועדון נוער קטאין אלשומר 15/2022 לחצו כאן לחצו כאן
34 שירותי ניהול ופיקוח על מרכז חינוך טכנולוגי 14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
35 תכנון מרכז שיקום האסיר וגמילה מסמים 13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
36 ציוד בית ספר אסכנדר אום אל פחם 3/2022א לחצו כאן לחצו כאן
37 מבנה למרכז אומנות/פארק אסכנדר 09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
38 החברה הכלכלית: תשובות לשאלות הבהרה תכנון פארקים בשטח כ 85 דונם 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
39 תשובות לשאלות הבהרה מכרז עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 12/2022 לחצו כאן
40 עדכון: החברה הכלכלית: ביצוע עבודות מבנה מסחרי ועבודות פיתוח 01/2022 לחצו כאן
41 עדכון מכרז החברה הכלכלית: ביצוע עבודות בנייה חניון באלזהראא 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
42 החברה הכלכלית: תכנון פארקים בשטח כ 85 דונם 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
43 עבודות סילוק, הרחקה, גרירה, אחסנה וגריטה של גרוטאות רכב 2א/2022 לחצו כאן לחצו כאן
44 עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
45 עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
46 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות להקמת גן משחקים אלמלסאא 03/2022 לחצו כאן לחצו כאן
47 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות בנייה חניון באלזהראא 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
48 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות מבנה מסחרי ועבודות פיתוח 01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
49 אספקה אחזקה ותיקון מכונת צילום לעירייה 10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
50 שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים ציבוריים (אולם ספורט אלדהר) 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
51 ציוד למגמות טכנולוגיות וציוד למגמות מכטרוניקה לבתי ספר 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
52 עבודות פיתוח באתר בית קברות זמזם (עין אלשערה) 01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
53 אספקת ציוד וריהוט לגנים בעיר 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
54 ביצוע עבודות סילוק, הרחקה, גרירה, אחסנה וגריטה 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
55 החברה הכלכלית: עבודות פיתוח מתחם ספורט ומשחקים אלבאטן 06/2021 לחצו כאן לחצו כאן
56 קבלת שירותים משפטיים 26/2021 לחצו כאן לחצו כאן
57 החברה הכלכלית : שיורתי הנדסה ללווי פרויקטים תכנון וביצוע 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
58 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 10/2021 לחצו כאן
59 שירותי ניהול אירועים והפקות לתיאטרון וסינמטיק 24/2021 לחצו כאן לחצו כאן
60 העמותה לקידום החינוך והרווחה: עבודות שיפוץ מרכז התפתחות הילד 11א/2021 לחצו כאן לחצו כאן
61 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 23/2021 לחצו כאן לחצו כאן
62 החברה הכלכלית:עבודות פיתוח וקירות כביש אלאקוואס ועין כאלד 04/2021 לחצו כאן לחצו כאן
63 לשאלות הבהרה מכרז פומבי 22/21 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות לחצו כאן לחצו כאן
64 מתן שירותי ניהול תכנון 16/2021 לחצו כאן לחצו כאן
65 אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות 22/2021 לחצו כאן לחצו כאן
66 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז -צופן- לחצו כאן לחצו כאן
67 החברה הכלכלית: לביצוע עבודות פתוח והקמת מגרשי מיני פיץ 03/2021 לחצו כאן לחצו כאן
68 מענה לשאלות הבהרה תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
69 הארכת מועד: תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
70 מענה לשאלות הבהרה למכרז 21/2021 – הצעות למתן שירותי גבייה לחצו כאן לחצו כאן
71 שאלות ותשובות בעניין תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק 20/2021 לחצו כאן לחצו כאן
72 הארכת מועדים – מכרז שירותי גבייה 21/2021 לחצו כאן לחצו כאן
73 המסמכים המעודכנים למכרז שרותי גבייה 21/2021 לחצו כאן
74 שירותי גביה 21/2021 לחצו כאן לחצו כאן
75 שאלות ותשובות בעניין מכרז כלי כתיבה וציוד משרדי 15/2021 לחצו כאן לחצו כאן
76 לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק 20/2021 לחצו כאן לחצו כאן
77 תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
78 ציוד מעבדות בית ספר חדיגה 17/2021 לחצו כאן לחצו כאן
79 כלי כתיבה וציוד משרדי 15/2021 לחצו כאן לחצו כאן
80 שאלות ותשובות בעניין שירותי שמירה ואבטחה למבני העירייה 14/2021 לחצו כאן
81 שאלות ותשובות בעניין שירותי ניקיון למבני העירייה 13/2021 לחצו כאן
82 שירותי שמירה ואבטחה למבני העירייה 14/2021 לחצו כאן לחצו כאן
83 שירותי ניקיון למבני העירייה 13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
84 התקנת מספרים לבתים וחלק משלטי הרחובות החסרות ברחבי העיר 12/2021 לחצו כאן לחצו כאן
85 קבלת שירותים של יועץ סביבתי 11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
86 עבודות פיתוח גנים אלביאר 09/2021 לחצו כאן לחצו כאן
87 שאלות ותשובות בעניין מכרז גבייה משפטית 07/2021 לחצו כאן
88 הארכת מכרז גביה משפטית 07/2021 לחצו כאן לחצו כאן
89 מכרז להשכרת בניין 03א/2021 לחצו כאן לחצו כאן
90 שאלות ותשובות 2 -מכרז מערכות מידע- 01/2021 לחצו כאן
91 שירותי גבייה משפטית 07/2021 לחצו כאן לחצו כאן
92 קירוי מגרש אלתסאמח 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
93 שאלות ותשובות -מכרז מערכות מידע- 01/2021 לחצו כאן
94 שירותי ייעוץ ארגוני 02/2021 לחצו כאן לחצו כאן
95 יישום, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה 01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
96 ציוד וריהוט למעבדות 23/2020 לחצו כאן לחצו כאן
97 תשובות הבהרה למכרז מס 26/2020 לחצו כאן
98 עבודות פיתוח בפארק עין אברהים 20/2020 לחצו כאן לחצו כאן
99 מערכות סולאריות ליצור חשמל על מבני ציבור 26/2020 לחצו כאן לחצו כאן
100 אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקני שילוט אלקטרוניים 21/2020 לחצו כאן לחצו כאן
101 תשובות הבהרה בנושא קהילה תומכת 18-2020 לחצו כאן לחצו כאן
102 תשובות הבהרה בנושא מרכז יום לקשיש 17-2020 לחצו כאן לחצו כאן
103 הפעלת קהילה תומכת לקשישים 18/2020 לחצו כאן לחצו כאן
104 הפעלת מעון יום לקשיש 17/2020 לחצו כאן לחצו כאן
105 שיקום דרכים חקלאיות 19/2020 לחצו כאן לחצו כאן
106 ריהוט לגני עין אלשערה ועין אבראהים 15/2020 לחצו כאן לחצו כאן
107 קבלת שירותים משפטיים 12/2020 לחצו כאן לחצו כאן
108 עבודות שיפוץ מגרש כדורגל אלבאטן 13/2020 לחצו כאן לחצו כאן
109 הארכת מועד: בניית גני ילדים עין גראר 09/2020 לחצו כאן לחצו כאן
110 התייעלות אנרגטית ותאורה חכמה 11/2020 לחצו כאן לחצו כאן
111 בניית גני ילדים עין גראר 09/2020 לחצו כאן לחצו כאן
112 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 07/202 לחצו כאן לחצו כאן
113 הארכת מועד הגשה: איסוף ופינוי של פסולת אריזות קרטון 06/2020 לחצו כאן לחצו כאן
114 איסוף ופינוי של פסולת אריזות קרטון 06/2020 לחצו כאן לחצו כאן
115 חברה כלכלית-פיתוח מגרשים בשכונת עקאדה 01-2020 לחצו כאן לחצו כאן
116 ציוד וריהוט למעבדות 01/2020א לחצו כאן לחצו כאן
117 פעם שניה: הארכת מועד הגשת מכרז ביצוע עבודות במבנה הפייס 2-2020 לחצו כאן לחצו כאן
118 הארכת מועד הגשת מכרז ביצוע עבודות במבנה הפייס 2-2020 לחצו כאן לחצו כאן
119 בנייה קלה – יסודי אלחנסאא 04/2020 לחצו כאן לחצו כאן
120 שיפוץ מעבדות - תיכון מקיף 03/2020 לחצו כאן לחצו כאן
121 השלמת מבנה מרכז תרבות ומרכז צעירים פיס 2/2020 לחצו כאן לחצו כאן
122 ציוד וריהוט למעבדות 01/2020 לחצו כאן לחצו כאן
123 הקמת מבנה קהילתי אלכנסאא 51/2019 לחצו כאן לחצו כאן
124 רכישת רכב 50/2019 לחצו כאן לחצו כאן
125 עבודות שיפוץ במרכז פיס אלשאגור 35/2019 לחצו כאן לחצו כאן
126 שיפוץ ושדרוג אצטדיון אלסלאם 13א/2019 לחצו כאן לחצו כאן
127 גן קסום שכונת כדור 42א/2019 לחצו כאן לחצו כאן
128 פינוי וטיפול בפסולת בניין ופסולת גושית מתוך תחנת המעבר עין זייתונה 47/2019 לחצו כאן לחצו כאן
129 הארכת מועד הגשה שיפוץ ושדרוג אצטדיון אלסלאם 13/2019 לחצו כאן לחצו כאן
130 הפעלת תכונית תהל – תכנית העצמה לבגרות 46/2019 לחצו כאן לחצו כאן
131 לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים עין אלזייתונה 38א/2019 לחצו כאן לחצו כאן
132 עבודות פיתוח באתר בית קברות עין אלשערה 36א/2019 לחצו כאן לחצו כאן
133 אחזקת רחובות וקוי נקוז מי גשם 44/2019 לחצו כאן לחצו כאן
134 דחיית מכרז עבודות עפר, קירות תומכים וגדור של תחנת מס 38/2019 לחצו כאן לחצו כאן
135 הארכת מועד הגשה שיפוץ ושדרוג אצטדיון אלסלאם 13/2019 לחצו כאן לחצו כאן
136 דחיית סיור הקבלנים למכרז מס 38/2019 לחצו כאן לחצו כאן
137 שיפוץ ושדרוג אצטדיון אלסלאם 13/2019 לחצו כאן לחצו כאן
138 סימון רחובות והתקני בטיחות ברחבי העיר 40/2019 לחצו כאן לחצו כאן
139 פינות עבודה עוז לתמורה-תיכון אסכנדר 39/2019 לחצו כאן לחצו כאן
140 עבודות עפר, קירות תומכים -עין אלזייתונה- 38/2019 לחצו כאן לחצו כאן
141 עבודות פיתוח באתר בית קברות עין אלשערה 36/2019 לחצו כאן לחצו כאן
142 טיפול בפסולת בניין וגושית באתר עין זיתוני 31/2019 לחצו כאן לחצו כאן
143 הודעה על שינוי תנאי מכרז מס 30/2019 לחצו כאן לחצו כאן
144 טיאות רחובות 30/2019 לחצו כאן לחצו כאן
145 איסוף הובלה וטיפול בפסולת 29/2019 לחצו כאן לחצו כאן
146 מגרש דשא סנטטי קטאין אלשומר 27/2019 לחצו כאן לחצו כאן
147 עיצוב מרחב למידה עומר בן אלחטאב 22ב/2019 לחצו כאן לחצו כאן
148 שיפוצים גנים אלחנסא- קיר תומך 32/2019 לחצו כאן לחצו כאן
149 עיצוב מרחב למידה עומר בן אלחטאב 22/2019א לחצו כאן לחצו כאן
150 עבודות מיפוי פוטוגרומטרי 8/2019 לחצו כאן לחצו כאן
151 הארכת מועד הגשה: קירוי מגרשים 26/2019 לחצו כאן לחצו כאן
152 קירוי מגרשים 26/2019 לחצו כאן לחצו כאן
153 עיצוב מרחב למידה אלאהליה 24/2019 לחצו כאן לחצו כאן
154 עיצוב מרחב למידה אלזהראא 23/2019 לחצו כאן לחצו כאן
155 עיצוב מרחב למידה עומר בן אלחטאב 22/2019 לחצו כאן לחצו כאן
156 עיצוב מרחב למידה עראק אלשבאב 21/2019 לחצו כאן לחצו כאן
157 השלמת בניה בית ספר אלאמל 20/2019 לחצו כאן לחצו כאן
158 כלי כתיבה ורהוט משרדי 3/2019 לחצו כאן לחצו כאן
159 חומרי ניקיון 2/2019 לחצו כאן לחצו כאן
160 תיקוני ליקויי בטיחות כביש מותנבי 14/2019 לחצו כאן לחצו כאן
161 פינות עבודה עוז לתמורה-תיכון אלראז׳ 11/2019 לחצו כאן לחצו כאן
162 פיתוח חזיתות בתי ספר 9/2019 לחצו כאן לחצו כאן
163 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 12/2019 לחצו כאן לחצו כאן
164 ריצוף כבישים מחאגנה (מרקם ותיק) 10/2019 לחצו כאן לחצו כאן
165 שיפוצים גנים אלחנסא- קיר תומך 6/2019 לחצו כאן לחצו כאן