בטעינה...

מכרזים חדשים

מכרזים חדשים

 
# שם הקובץ גרסת PDF גרסה נגישה
1 סלילת כביש 7 בשכונת ביאר 09/2024 לחצו כאן לחצו כאן
2 שאלות הבהרה: תכנון, פיקוח, ניהול וייעוץ בנושא תחבורה, תמרור ותנועה 01/2024 לחצו כאן
3 מסמכי המכרז סלילת כביש 7 בשכונת ביאר 06/2024 לחצו כאן
4 סלילת כביש 7 בשכונת ביאר 06/2024 לחצו כאן לחצו כאן
5 צילום אורטופוטו, אלכסוני, מידול תלת ממדי 02/2024 לחצו כאן לחצו כאן
6 תכנון, פיקוח, ניהול וייעוץ בנושא תחבורה, תמרור ותנועה 01/2024 לחצו כאן לחצו כאן
7 שירותי תכנון גני ילדים ומעונות אלמגד 69/2023 לחצו כאן לחצו כאן
8 ניהול ופיקוח " לפרויקט הרחבת בית ספר אלגזאלי" 68/2023 לחצו כאן לחצו כאן
9 בניית מבנה רווחה רב תכליתי-אלשאגור 67/2023 לחצו כאן לחצו כאן
10 שאלות הבהרה למכרזים: שירותי ניהול, תיאום,פיקוח ותכנון 62+63/2023 לחצו כאן לחצו כאן
11 ניהול ופיקוח " לפרויקט מבנה רווחה רב תכליתי 64/2023 לחצו כאן לחצו כאן
12 שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט היחידה להתפתחות הילד 63/2023 לחצו כאן לחצו כאן
13 שירותי ניהול, תיאום,פיקוח ותכנון לעבודות שיפוצים במוסדות ציבור 62/2023 לחצו כאן לחצו כאן
14 הארכת מכרז מכרז 57/2023 - איסוף הובלה וטיפול בפסולת לחצו כאן לחצו כאן
15 תשובות לשאלות הבהרה: איסוף הובלה וטיפול בפסולת 57/2023 לחצו כאן
16 שיפוצים למבני ציבור ברחבי העיר אום אל פחם 58/2023 לחצו כאן לחצו כאן
17 שאלות ותשובות: פינוי פסולת גושית 53ב/2023 לחצו כאן לחצו כאן
18 הארכה: פנייה לקבלת הצעות לפינוי פסולת גושית 53ב/2023 לחצו כאן לחצו כאן
19 איסוף הובלה וטיפול בפסולת 57/2023 לחצו כאן
20 פנייה לקבלת הצעות לפינוי פסולת גושית 53ב/2023 לחצו כאן לחצו כאן
21 חומר המכרז: סלילת כביש 7 בשכונת ביאר 61/2023 לחצו כאן
22 סלילת כביש 7 בשכונת ביאר 61/2023 לחצו כאן לחצו כאן
23 פינוי פסולת גושית 53/2023א לחצו כאן לחצו כאן
24 תכנית סביב טבע 60/2023 לחצו כאן לחצו כאן
25 אספקה, התקנה תיקונים מזגנים 55/2023 לחצו כאן לחצו כאן
26 תשובות לשאלות הבהרה: תכנון מרכז רב תכליתי עין אבראהים 51/2023 לחצו כאן לחצו כאן
27 תשובות לשאלות הבהרה: פיקוח אחזקת כבישים 47/2023 לחצו כאן לחצו כאן
28 תשובות לשאלות הבהרה: השכרת מדפסות למוסדות עיריית אום אל פחם 50/2023 לחצו כאן לחצו כאן
29 הבהרות בנושא מכרז ריהוט 49/2023 לחצו כאן לחצו כאן
30 תשובות לשאלות הבהרה: הסעות מזדמנות והסעות מחלקת רווחה 48/2023 לחצו כאן לחצו כאן
31 תשובות לשאלות הבהרה: הכנת תכנית עירונית להצללה ולקירור באמצעות עצים 41א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
32 תכנון מרכז רב תכליתי עין אבראהים 51/2023 לחצו כאן לחצו כאן
33 השכרת מדפסות למוסדות עיריית אום אל פחם 50/2023 לחצו כאן לחצו כאן
34 אספקת ריהוט למוסדות העירייה 49/2023 לחצו כאן לחצו כאן
35 הסעות מזדמנות והסעות מחלקת רווחה 48/2023 לחצו כאן לחצו כאן
36 פיקוח אחזקת כבישים 47/2023 לחצו כאן לחצו כאן
37 תשובות לשאלות הבהרה: לתחזוקת כר דשא עבור במגרש השלום44/2023 לחצו כאן לחצו כאן
38 מדביר לטיפול במפגעי מזיקים 43/2023 לחצו כאן לחצו כאן
39 הכנת תכנית עירונית להצללה ולקירור באמצעות עצים 41א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
40 שירותי אדריכלות נוף לצורך פיתוח ושיקום אתר עין אלנבי 37א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
41 לתחזוקת כר דשא עבור במגרש השלום עיריית אום אל-פחם 44/2023 לחצו כאן לחצו כאן
42 תשובות לשאלות הבהרה: הכנת תכנית עירונית להצללה ולקירור באמצעות עצים 41/2023 לחצו כאן
43 שאלות הבהרות בעניין מכרז בשר ומזון וחומרי ניקיון – מס המכרז 23/2023 לחצו כאן לחצו כאן
44 הארכת מועד הגשה: 23/2023, 35/2023, 36/2023, 37/2023, 38/2023, 40/2023 לחצו כאן לחצו כאן
45 תשובות לשאלות הבהרה:למתן שירותי ניקיון למבנה עיריית אום אל-פחם 38/2023 לחצו כאן
46 הארכת מועדי הבהרות שאלות והגשת מסמכי מכרז 23/2023 אספקת בשר וציוד מזון וחומרי ני לחצו כאן לחצו כאן
47 קול קורא לבחירת ספק לכתיבת והפעלת תוכניות העשרה לצעירים בתחום התקשורת והמדיה לחצו כאן לחצו כאן
48 הכנת תכנית עירונית להצללה ולקירור באמצעות עצים 41/2023 לחצו כאן לחצו כאן
49 תשובות לשאלות הבהרה: מכרז לאספקת ריהוט גני ילדים 39/2023 לחצו כאן לחצו כאן
50 תשובות לשאלות הבהרה:שירותי אדריכלות נוף לצורך פיתוח ושיקום אתר עין אלנבי 37/2023 לחצו כאן לחצו כאן
51 הפעלת קפיטריה/מזנון במרכז קהילתי-מתנ"ס 40/2023 לחצו כאן לחצו כאן
52 עבודות אחזקה שוטפת- שיקום של שטחי גינון ציבוריים 36/2023 לחצו כאן לחצו כאן
53 למתן שירותי ניקיון למבנה עיריית אום אל-פחם 38/2023 לחצו כאן לחצו כאן
54 הפעלת – ניידת כתובת רחוב 35/2023 לחצו כאן לחצו כאן
55 מכרז לאספקת ריהוט גני ילדים 39/2023 לחצו כאן לחצו כאן
56 מכרז לאספקת בשר,דברי מזון ודברי נקיון 23/2023 לחצו כאן לחצו כאן
57 שירותי אדריכלות נוף לצורך פיתוח ושיקום אתר עין אלנבי 37/2023 לחצו כאן לחצו כאן
58 מכרז לאספקת ציוד הנגשה פרטנית 34/2023 לחצו כאן לחצו כאן
59 הקמת אולם ספורט אסכנדר 25א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
60 מכרז לאספקת מערכת תאורה לסינמטיק 20א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
61 תשובות לשאלות הבהרה: תכנון מרכז שיקום וטיפול יומי 33/2023 לחצו כאן לחצו כאן
62 תשובות לשאלות הבהרה: גני ילדים אלמגד 26א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
63 תשובות לשאלות הבהרה: עריכת תוכנית היערכות לשינויי אקלים 32/2023 לחצו כאן לחצו כאן
64 תכנון מרכז שיקום וטיפול יומי 33/2023 לחצו כאן לחצו כאן
65 עבודות תיקונים, אחזקה של כבישים ומדרכות וקווי ניקוז 30/2023 לחצו כאן לחצו כאן
66 החברה הכלכלית: עבודות פיתוח והקמת שצ"פ פארק המזרקה 03/2023 לחצו כאן לחצו כאן
67 מסמכי שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר אום אל פחם 29/2023 לחצו כאן
68 מסמכים מעודכנים להקמת אולם ספורט אסכנדר 25/2023 לחצו כאן
69 גני ילדים אלמגד 26א/2023 לחצו כאן לחצו כאן
70 עריכת תוכנית היערכות לשינויי אקלים 32/2023 לחצו כאן לחצו כאן
71 שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים ציבוריים ("גני ילדים אלמועלקה") 31/2023 לחצו כאן לחצו כאן
72 הקמת אולם ספורט אסכנדר 25/2023 לחצו כאן לחצו כאן
73 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר אום אל פחם 29/2023 לחצו כאן לחצו כאן
74 מהנדס לאספקת שירותי ליווי הנדסי עבור עיריית א.א.פחם 24/2023 לחצו כאן לחצו כאן
75 החברה הכלכלית: הקמת מבנה מסחרי 02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
76 תשובות לשאלות הבהרה: שירותי אכיפה באמצעות גובי מס 13.2023 לחצו כאן לחצו כאן
77 הארכה: שירותי אכיפה באמצעות גובי מס 13.2023 לחצו כאן
78 תשובות לשאלות הבהרה: יועץ למיצוי תקציבי משרד החינוך 18/2023 לחצו כאן לחצו כאן
79 אספקת מערכת תאורה לסינמטיק אום אל פחם 20/2023 לחצו כאן לחצו כאן
80 הארכה: שירותי אכיפה באמצעות גובי מס 13/2023 לחצו כאן
81 הארכה: יועץ למיצוי תקציבי משרד החינוך 18/2023 לחצו כאן
82 שירותי ייעוץ, קידום וליווי תכניות עבור עיריית אום אל פחם-אגף ההנדסה 17/2023 לחצו כאן
83 שירותי אכיפה באמצעות גובי מס 13/2023 לחצו כאן
84 יועץ למיצוי תקציבי משרד החינוך 18/2023 לחצו כאן לחצו כאן
85 שירותי תכנון איחוד וחלוקה 14/2023 לחצו כאן לחצו כאן
86 אב בית ואחראי אחזקה למבנה המתנ"ס 16/2023 לחצו כאן לחצו כאן
87 תשובות לשאלות הבהרה: אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות 01/2023 לחצו כאן
88 תשובות לשאלות הבהרה: מתן שירותי חקירה 12/2023 לחצו כאן לחצו כאן
89 ביצוע פרויקטים של עצמאות והתייעלות אנרגטית 07/2023 לחצו כאן
90 אספקת שרותי חקירה 12/2023 לחצו כאן
91 אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות 01/2023 לחצו כאן לחצו כאן
92 מנהל מוצע להקמת סינמטק בחברה הערבית 11/2023 לחצו כאן לחצו כאן
93 הקמת גני ילדים בשכונת אלמועלקה 08/2023 לחצו כאן לחצו כאן
94 אספקת מנות חמות 05/2023 לחצו כאן לחצו כאן
95 הפעלת – ניידת כתובת רחוב 06/2023 לחצו כאן לחצו כאן
96 עבודות תקשורת ,רשתות ומערכות שונות 10/2023 לחצו כאן לחצו כאן
97 בניית בית ספר יסודי אלמחגר 02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
98 הפעלת סיירת כתובת רחוב 47/2022 לחצו כאן
99 תשובות לשאלות הבהרה:שירותי ניקיון, גינון ואחזקה לבניין שער העיר45/2022 לחצו כאן לחצו כאן
100 הפעלת מרכז - הלב - המרחב הפתוח לנערות וצעירות לחצו כאן
101 החברה הכלכלילת: עבודות בניה ופיתוח בית עלמין באזור ואד מלחם 09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
102 תשובות לשאלות הבהרה: הליך מיתוג עירוני לחצו כאן לחצו כאן
103 שירותי ניקיון, גינון ואחזקה לבניין שער העיר45/2022 לחצו כאן לחצו כאן
104 קול קורא להגשת הצעה לליווי הליך מיתוג עירוני לחצו כאן לחצו כאן
105 מתן שירותי ניהול תכנון עבור העירייה 44/2022 לחצו כאן לחצו כאן
106 תשובות לשאלות הבהרה: מעודכן: מתן שירותים והתייעצויות בנושא נגישות 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
107 מעודכן: מתן שירותים והתייעצויות בנושא נגישות 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
108 הפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה 43/2022 לחצו כאן לחצו כאן
109 החברה הכלכלית: הקמת מבנה מסחרי 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
110 אספקת ציוד מעבדות לבתי ספר באום אל פחם 40/2022 לחצו כאן לחצו כאן
111 גני ילדים אלחריקה 39/2022 לחצו כאן לחצו כאן
112 תשובות לשאלות הבהרה: תוכנית לפיתוח מנהלים בדרגי ביניים 33/2022 לחצו כאן
113 מסמכי המכרז ביצוע מבנה 21+ 19/2022
114 החברה הכלכלית: עבודות פיתוח בעיר אום אל פחם 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
115 ביצוע מבנה 21+ 19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
116 תוכנית לפיתוח מנהלים בדרגי ביניים 33/2022 לחצו כאן לחצו כאן
117 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 34/2022 לחצו כאן לחצו כאן
118 תשובות לשאלות הבהרה: תכנון מבנה רווחה רב תכליתי 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
119 שירות ואחזקת מעיליות עבור עיריית אום אל-פחם 32/20222 לחצו כאן לחצו כאן
120 אספקת כלי כתיבה וציוד משרדי עבור עיריית אום אל-פחם 30/2022 לחצו כאן לחצו כאן
121 מכרז לאספקת שירות הסעות עבור עיריית אום אל-פחם 29/2022 לחצו כאן לחצו כאן
122 ניהול ופיקוח עבודות אחזקת כבישים עבור עיריית אום אל-פחם 28/2022 לחצו כאן לחצו כאן
123 תכנון מבנה רווחה רב תכליתי 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
124 שאלות הבהרה: תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20ב/2022 לחצו כאן לחצו כאן
125 שירות ניהול צוות חדשנות במסגרת תכנית הזירה 26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
126 תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20ב/2022 לחצו כאן לחצו כאן
127 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר אום אל פחם 24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
128 ביצוע עבודות תיקונים ואחזקה של כבישים ומדרכות וקווי ניקוז 22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
129 ציוד למגמות טכנולוגיות וציוד למגמות מיכטרוניקה 23/2022 לחצו כאן לחצו כאן
130 אחזקה שוטפת, שיקום של שטחי גינון ציבוריים 06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
131 תפעול, תחזוקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום 20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
132 שאלות הבהרה: תכנון בית ספר יסודי קטאין אלשומר 17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
133 תכנון בית ספר יסודי קטאין אלשומר 17/2022 לחצו כאן
134 תשובות לשאלות הבהרה: ציוד בית ספר אסכנדר אום אל פחם 3/2022א לחצו כאן לחצו כאן
135 שירותי ניהול ופיקוח על מרכז 21 +, מרכז שירותים פסיכולוגיים 16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
136 שירותי ניהול ופיקוח מעון יום ומועדון נוער קטאין אלשומר 15/2022 לחצו כאן לחצו כאן
137 שירותי ניהול ופיקוח על מרכז חינוך טכנולוגי 14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
138 תכנון מרכז שיקום האסיר וגמילה מסמים 13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
139 ציוד בית ספר אסכנדר אום אל פחם 3/2022א לחצו כאן לחצו כאן
140 מבנה למרכז אומנות/פארק אסכנדר 09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
141 החברה הכלכלית: תשובות לשאלות הבהרה תכנון פארקים בשטח כ 85 דונם 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
142 תשובות לשאלות הבהרה מכרז עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 12/2022 לחצו כאן
143 עדכון: החברה הכלכלית: ביצוע עבודות מבנה מסחרי ועבודות פיתוח 01/2022 לחצו כאן
144 עדכון מכרז החברה הכלכלית: ביצוע עבודות בנייה חניון באלזהראא 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
145 החברה הכלכלית: תכנון פארקים בשטח כ 85 דונם 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
146 עבודות סילוק, הרחקה, גרירה, אחסנה וגריטה של גרוטאות רכב 2א/2022 לחצו כאן לחצו כאן
147 עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
148 עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות 05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
149 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות להקמת גן משחקים אלמלסאא 03/2022 לחצו כאן לחצו כאן
150 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות בנייה חניון באלזהראא 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
151 החברה הכלכלית: ביצוע עבודות מבנה מסחרי ועבודות פיתוח 01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
152 אספקה אחזקה ותיקון מכונת צילום לעירייה 10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
153 שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים ציבוריים (אולם ספורט אלדהר) 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
154 ציוד למגמות טכנולוגיות וציוד למגמות מכטרוניקה לבתי ספר 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
155 עבודות פיתוח באתר בית קברות זמזם (עין אלשערה) 01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
156 אספקת ציוד וריהוט לגנים בעיר 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
157 ביצוע עבודות סילוק, הרחקה, גרירה, אחסנה וגריטה 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
158 החברה הכלכלית: עבודות פיתוח מתחם ספורט ומשחקים אלבאטן 06/2021 לחצו כאן לחצו כאן
159 קבלת שירותים משפטיים 26/2021 לחצו כאן לחצו כאן
160 החברה הכלכלית : שיורתי הנדסה ללווי פרויקטים תכנון וביצוע 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
161 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 10/2021 לחצו כאן
162 שירותי ניהול אירועים והפקות לתיאטרון וסינמטיק 24/2021 לחצו כאן לחצו כאן
163 העמותה לקידום החינוך והרווחה: עבודות שיפוץ מרכז התפתחות הילד 11א/2021 לחצו כאן לחצו כאן
164 שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלביאר 23/2021 לחצו כאן לחצו כאן
165 החברה הכלכלית:עבודות פיתוח וקירות כביש אלאקוואס ועין כאלד 04/2021 לחצו כאן לחצו כאן
166 לשאלות הבהרה מכרז פומבי 22/21 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות לחצו כאן לחצו כאן
167 מתן שירותי ניהול תכנון 16/2021 לחצו כאן לחצו כאן
168 אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות 22/2021 לחצו כאן לחצו כאן
169 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז -צופן- לחצו כאן לחצו כאן
170 החברה הכלכלית: לביצוע עבודות פתוח והקמת מגרשי מיני פיץ 03/2021 לחצו כאן לחצו כאן
171 מענה לשאלות הבהרה תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
172 הארכת מועד: תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
173 מענה לשאלות הבהרה למכרז 21/2021 – הצעות למתן שירותי גבייה לחצו כאן לחצו כאן
174 שאלות ותשובות בעניין תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק 20/2021 לחצו כאן לחצו כאן
175 הארכת מועדים – מכרז שירותי גבייה 21/2021 לחצו כאן לחצו כאן
176 המסמכים המעודכנים למכרז שרותי גבייה 21/2021 לחצו כאן
177 שירותי גביה 21/2021 לחצו כאן לחצו כאן
178 שאלות ותשובות בעניין מכרז כלי כתיבה וציוד משרדי 15/2021 לחצו כאן לחצו כאן
179 לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק 20/2021 לחצו כאן לחצו כאן
180 תכנון להכנת תכנית בניין עיר סויסה 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
181 ציוד מעבדות בית ספר חדיגה 17/2021 לחצו כאן לחצו כאן
182 כלי כתיבה וציוד משרדי 15/2021 לחצו כאן לחצו כאן
183 שאלות ותשובות בעניין שירותי שמירה ואבטחה למבני העירייה 14/2021 לחצו כאן
184 שאלות ותשובות בעניין שירותי ניקיון למבני העירייה 13/2021 לחצו כאן
185 שירותי שמירה ואבטחה למבני העירייה 14/2021 לחצו כאן לחצו כאן
186 שירותי ניקיון למבני העירייה 13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
187 התקנת מספרים לבתים וחלק משלטי הרחובות החסרות ברחבי העיר 12/2021 לחצו כאן לחצו כאן
188 קבלת שירותים של יועץ סביבתי 11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
189 עבודות פיתוח גנים אלביאר 09/2021 לחצו כאן לחצו כאן
190 שאלות ותשובות בעניין מכרז גבייה משפטית 07/2021 לחצו כאן
191 הארכת מכרז גביה משפטית 07/2021 לחצו כאן לחצו כאן
192 מכרז להשכרת בניין 03א/2021 לחצו כאן לחצו כאן
193 שאלות ותשובות 2 -מכרז מערכות מידע- 01/2021 לחצו כאן
194 שירותי גבייה משפטית 07/2021 לחצו כאן לחצו כאן
195 קירוי מגרש אלתסאמח 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
196 שאלות ותשובות -מכרז מערכות מידע- 01/2021 לחצו כאן
197 שירותי ייעוץ ארגוני 02/2021 לחצו כאן לחצו כאן
198 יישום, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה 01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
199 ציוד וריהוט למעבדות 23/2020 לחצו כאן לחצו כאן
200 תשובות הבהרה למכרז מס 26/2020 לחצו כאן